Dnia 12 maja 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Organizacji Naukowej "The European Community on Computational Methods in Applied Sciences" (ECCOMAS) wybrało Profesora M. Kleibera na Prezydenta ECCOMAS. Jest to wielkie wyróżnienie dla prof. M. Kleibera, potwierdzające jego wysoką międzynarodową pozycję naukową.

Prof. Michał Kleiber jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki.

W ostatnich latach Profesor zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Szczegółowa biografia prof. M. Kleibera: pdf


Organizacja ECCOMAS (The European Community on Computational Methods in Applied Sciences) została założona w 1993 roku. Jest organizacją naukową skupiającą europejskie stowarzyszenia zainteresowane rozwojem i stosowaniem metod obliczeniowych w nauce i technologii.

Więcej o organizacji: http://www.eccomas.org/