Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez naukowców lub zespoły badawcze, krajowe jak i międzynarodowe, a także stypendiów doktoranckich i staży post-doktorskich.

Konkursy odbywają się cztery razy w roku.

W maju 2017 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie siedmiu projektom IPPT PAN:

I. OPUS 12 (projekty badawcze złożone w ramach tego systemu finansowania mogą obejmować zakup lub budowę aparatury badawczej).

 • „Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nieliniowym”.
  Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 • „Nowe parametry ultradźwiękowe tkanki nowotworowej piersi wspomagające nieinwazyjną diagnostykę medyczną”.
  Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Litniewski
 • „Wykorzystanie kolagenu w funkcjonalizacji powierzchni metodami chemicznymi nanowłókien z polikaprolaktonu formowanych techniką elektroprzędzenia”.
  Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

II. SONATA 12 (projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora)

 • „Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie, właściwości oraz wpływ atmosfery utleniania i temperatury na wzrost otoczki”.
  Koordynatorem projektu jest dr inż. Marcin Krajewski

III. PRELUDIUM 12 (projekty dla naukowców przed doktoratem, rozpoczynających karierę naukową)

 • „Elastyczne włókniny z poli (sebacynianem gliceryny) otrzymywane metodą elektroprzędzenia”.
  Koordynatorem projektu jest mgr inż. Piotr Denis
 • „Gumo Metal w procesie ściskania - interdyscyplinarne badania innowacyjnego nadstopu tytanu”.
  Koordynatorem projektu jest mgr inż. Karol Golasiński
 • „Ilościowa metodologia do identyfikacji źródeł zaburzeń sygnalizacji w komórkach rakowych”.
  Koordynatorem projektu jest mgr inż. Karol Nienałtowski