W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród. Spotkaniu przewodniczyli: Pan prof. dr. hab. inż. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN oraz Pan prof. dr. hab. inż. Henryk Petryk – Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Otwarcie uroczystości i powitanie gości
 • Okolicznościowe przemówienia
 • Promocje doktorskie i habilitacyjne
 • Wręczenie nagród
 • Wykład okolicznościowy prof. dra hab. Wojciecha Maksymowicza pt. „Poszukiwanie dróg przywracania aktywności po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego”.

Podczas ceremonii zostały wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, listy gratulacyjne oraz nagrody Dyrektora Instytutu.

Doktoraty w IPPT PAN

 • Dr Stanisław Brodowski
 • Dr inż. Mariusz Dąbrowski
 • Dr Marta Gruca
 • Dr Piotr Łabędź
 • Dr Adam Strzelecki
 • Dr Rafał Wiszowaty

oraz doktoraty poza IPPT

 • Dr Krzysztof Kaźmierczak
 • Dr Marcin Krajewski
 • Dr Agnieszka Witecka
 • Dr Karolina Zakrzewska
 • Dr inż. Maciej Daniel Zawidzki
 • Dr inż. Łukasz Żywczyk

Habilitacje

 • Dr hab. Bartłomiej Dyniewicz
 • Dr hab. Łukasz Figiel
 • Dr hab. Jacek Hoffman
 • Dr hab. Piotr Michał Korczyk
 • Dr hab. Wojciech Moćko
 • Dr hab. Tomasz Piotr Mościcki
 • Dr hab. Łukasz Rauch

Tytuły profesorskie

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Stepinski

LAUREACI NAGRÓD DYREKTORA INSTYTUTU

NAGRODY III stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2016 roku

 • Dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
 • Dr Fillipo Pierini
 • Dr Dominik Pisarski

NAGRODY II stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2016 roku

 • Dr inż. Bartłomiej Błachowski
 • Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
 • Dr inż. Dariusz Jarząbek
 • Dr inż. Szymon Nosewicz
 • Dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
 • Dr Karel Tůma
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz (nagroda zespołowa)
 • Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska i dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak (nagroda zespołowa)
 • Dr hab. Jacek Hoffman, dr hab. inż. Tomasz Mościcki, dr inż. Marcin Maździarz, mgr inż. Justyna Chrzanowska (nagroda zespołowa)

NAGRODY I stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2016 roku

 • Dr inż. Cezary Graczykowski
 • Dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, dr inż. Mariusz Dąbrowski, mgr inż. Karolina Gibas (nagroda zespołowa)

Nagroda za publikację po roku 2009 o bardzo dużej liczbie cytowań, stanowiącej o prestiżu IPPT PAN

 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Nagroda za publikację w 2016 r. w bardzo prestiżowym czasopiśmie

 • Dr Karel Tůma, prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, prof. dr hab. inż. Henryk Petryk (nagroda zespołowa) - czasopismo Journal of the Mechanics and Physics of Solids

NAGRODA III stopnia w kategorii: za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego

 • Dr hab. Wasyl Kowalczuk, Dr Barbara Gołubowska, Dr Ewa Rożko (nagroda zespołowa)

NAGRODA II stopnia w kategorii: za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego

 • Dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 • Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

NAGRODA II stopnia w kategorii: za osiągnięcia organizacyjne w 2016 roku

 • Dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT
 • Dr hab. inż. E. Pieczyska, prof. IPPT, dr inż. Dominik Kukla, inż. Maria Staszczak, mgr inż. Justyna Chrzanowska, dr Marcin Lewandowski, mgr inż. Beata Witek, mgr Tomasz Steifert, inż. Jakub Rozbicki, Jan Kraskowski, inż. Artur Myczka, mgr inż. Michał Majewski, mgr inż. Karol Golasiński (nagroda zespołowa za organizację Pikniku Naukowego 2016 roku)

NAGRODA I stopnia w kategorii: za osiągnięcia organizacyjne w 2016 roku - SOLMECH 2016

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski, dr inż. Marcin Nowak, dr inż. Piotr Tauzowski, dr hab. inż. Zdzisław Nowak, dr inż. Agnieszka Pręgowska, mgr inż. Leszek Frąś, dr Marek Skłodowski mgr Paweł Jastrzębski, inż. Karol Natonik (nagroda zespołowa)

NAGRODA MISTRZ IPPT PAN

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Dodatkowo WYRÓŻNIENI zostali za bardzo dobre wyniki naukowe:

w kategorii powyżej 35 lat:

 • Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, ZTI
 • Dr. inż. Bartłomiej Błachowski, ZTI
 • Dr inż. Bartłomiej Dyniewicz, ZTI
 • Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, ZMiFP
 • Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, ZWM
 • Dr inż. Cezary Graczykowski, ZTI
 • Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, ZTI
 • Dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, ZWM
 • Dr inż. Marcin Maździarz, ZMK
 • Dr inż. Tomasz Mościcki, ZWM
 • Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, ZMK
 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, ZMiFP
 • Dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT, ZWM
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, ZMM

w kategorii do 35 lat:

 • Mgr inż. Justyna Chrzanowska, ZWM
 • Dr inż. Mariusz Dąbrowski, ZWM
 • Mgr inż. Karolina Gibas, ZWM
 • Mgr Marek Kochańczyk, ZMiFP
 • Dr inż. Dominik Pisarski, ZTI
 • Dr inż. Agnieszka Pręgowska, ZMiFP
 • Mgr inż. Maria Staszczak, ZWM
 • Dr inż. Szymon Nosewicz, ZMK
 • Dr Karel Tůma, ZMM
 • Mgr inż. Krzysztof Zembrzycki, ZMiFP

Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Alicji Krasińskiej (sopran) i Adriana Gali (fortepian). W repertuarze zebrani usłyszeli dzieła wybitnych kompozytorów takich jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Georg Gershwin, Ludomir Różycki, Fryderyk Chopin, Salvatore Marchesi.