Karol Golasiński, doktorant z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN otrzymał miesięczne stypendium organizacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) za prezentację pt. ,,Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression" na Sesji Młodych Badaczy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Humboldt-Kolleg "Limits of Knowledge" organizowanej w Krakowie w dniach 22-25 czerwca 2017. Nagrody w postaci miesięcznych stypendiów Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej (DAAD) na staż w wybranej przez siebie placówce naukowej w Niemczech zostały przyznane w trzech kategoriach tematycznych: Natural Sciences and Technology, Life Sciences oraz Social Sciences and Humanities.

Organizacja DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest największą na świecie organizacją oferującą stypendia na wymianę studentów i naukowców. Została utworzona w 1925 roku i od tamtej pory finansowanie otrzymało ponad 1.9 miliona stypendystów w Niemczech i zagranicą. DAAD jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, a jej członkowie to głównie niemieckie uniwersytety i szkoły wyższe. Organizacja ta stara się działać szerzej. Oprócz przyznawania grantów i stypendiów wspiera umiędzynarodowienie niemieckich uniwersytetów, promuje studia w Niemczech, a także promuje język niemiecki za granicą, wspomaga kraje rozwijające się w zakresie tworzenia efektywnych uniwersytetów oraz doradza decydentom w sprawach kultury, edukacji i polityki rozwoju.

Dyplom

Dyplom dla Karola Golasińskiego