31 lipca 2017 roku, Urząd Patentowy RP (UPRP) udzielił patentu dla IPPT PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM): dr hab. Jarosława Andrychowskiego, prof. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz, prof. Zbigniewa Czernickiego, dr hab. Doroty Gołąbek-Sulejczak, dr inż. Tomasza Kowalczyka oraz prof. Tomasza A. Kowalewskiego. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym”.

Rys. 1. Laminektomia. Operacja rdzenia kręgowego, podczas której aplikowano polimerową siatkę izolacyjną wykonaną z nanowłókien.

Był to drugi z serii patentów opartych na badaniach nieklinicznych nad zastosowaniem elektroprzędzonych nanowłókien w terapii ośrodkowego układu nerwowego, oraz trzeci patent poświęcony elektroprzędzonym nanowłóknom udzielony IPPT PAN. Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie siatek z nanowłókien polimerowych otrzymywanych w polu elektrostatycznym jako materiału izolacyjnego po zabiegach neurochirurgicznych. Twórcy wykazali nieoczekiwane zastosowanie siatek z nanowłókien polimerowych wytworzonych z polimerów opartych na kwasie mlekowym do kontrolowanego izolowania (otwartego w wyniku operacji neurochirurgicznej) kanału kręgowego od otaczającej go tkanki łącznej i w ten sposób do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym.Nanostruktura wielowarstwowego materiału siatki, stanowi izolację dla chronionego miejsca umożliwiając jednocześnie przechodzenie substancji odżywczych, tlenu i metabolitów, co dobrze wpływa na proces gojenia się rany pooperacyjnej. Fragmenty kręgosłupa pokryte siatką izolacyjną ulegają zarastaniu bez tworzenia niebezpiecznej dla procesu regeneracji blizny łącznotkankowej. Patent oparto na wynikach badań nieklinicznych na małym modelu zwierzęcym.

Publikacja naukowa