W dniu 18 maja 2018 roku, odbyła się uroczysta premiera Albumu „Polska 100 lat”, przygotowywanego w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kierowała Rada Programowa, której przewodniczył Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN. Pozostali członkowie Rady to m.in.: Profesorowie A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. Dąbrowski, oraz polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych Prof. A. Rotfeld.

Album zawiera pięć rozdziałów poświęconych polskiej historii, społeczeństwu, kulturze, nauce oraz gospodarce i został wydany przez wydawnictwo BOSZ w dwóch językach: polskim i angielskim.

Autorami esejów do tej publikacji są najwybitniejsi polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. Prof. M. Belka, A. Rotfeld, A. Chwalba, A. Friszke, J. Miodek, K. Skarżyńska, J. Skalski, J. Włodarczyk, W. Orłowski, R. Bugaj. W książce podjęte i bogato zilustrowane zostały rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej (przemian polityczno-gospodarczych), relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury a także kultury.

Wartość merytoryczna i naukowa książki jest niezaprzeczalna i z pewnością stanowi doskonałą bazę dydaktyczną. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych w IV rozdziale pt. "NAUKA I TECHNIKA". Przykładowe ilustracje do tego rozdziału prezentujemy poniżej.