W dniu 17 kwietnia 2018, IPPT PAN współorganizował wystawę CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii). Wystawa towarzyszyła VII Konferencji CePT „CePT - platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. Odbyła się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Tutaj

Na wystawie konferencyjnej CePT, IPPT PAN był reprezentowały przez Samodzielną Pracownię Polimerów i Biomateriałów oraz Pracownię Modelowania w Biologii i Medycynie (ZBiMM). Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny prezentowała produkty inżynierii tkankowej do regeneracji więzadeł i tkanki chrzęstnej wytwarzane w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów, zaś dr hab. Piotr Korczyk przedstawiał możliwości w zakresie badań kropelek w mikroprzepływach z perspektywy ich wykorzystania w inteligentnych systemach laboratoryjnych.

Foto: Cept

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).