Komitet Mechaniki PAN przyznał nagrody naukowe im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2017. Dr inż. Dariusz Jarząbek z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN otrzymał nagrodę drugiego stopnia.

Tematyka badań naukowych dr. inż. Dariusza Jarząbka od początku jego pracy naukowej koncentrowała się na pomiarach właściwości mechanicznych, trybologicznych oraz reologicznych materiałów w skalach mikro i nano. Nagroda Komitetu Mechaniki PAN została przyznana za cykl publikacji obejmujących m.in. pomiary adhezji pomiędzy składnikami kompozytów oraz opracowanie innowacyjnego kalibratora siły bocznej w mikroskopie sił atomowych. Badania dr. Jarząbka przyczyniają się do powstawania kompozytów z proszków spiekanych, w których adhezja pomiędzy cząstkami a osnową jest większa, a przez to kompozyty te charakteryzują się poprawionymi właściwościami mechanicznymi (większa odporność na pękanie). Zwiększoną adhezję można uzyskać zmieniając odpowiednio parametry spiekania (temperaturę, ciśnienie, czas spiekania itp.) oraz np. przez pokrywanie cząstek ceramiki odpowiednimi warstwami. Badania dr. Jarząbka obejmują również warstwy kompozytowe produkowane w IPPT, powstałe w technologii elektrodepozycji (np. nikiel – węglik krzemu).

Fot. Dariusz Jarząbek podczas prezentacji wyników badań w laboratorium Warstwy Wierzchniej IPPT PAN (wizyta Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Kierownika Jednostki Zaawansowane Materiały i nanotechnologie, 14 września 2017 roku), fot.: K. Parkitna

Komitet Mechaniki PAN został powołany w 1960 roku. W zakresie działania Komitetu znajduje się rozwój takich dziedzin nauki jak:

  • mechanika ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki materiałów,
  • mechanika konstrukcji,
  • mechanika płynów,
  • biomechanika,
  • dynamika układów materialnych,
  • mechatronika,
  • optymalizacja układów i procesów,
  • wykrywanie i badanie praw rządzących ruchem, odkształcalnością i wytrzymałością ośrodków materialnych.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych w Udine (CISM).

Więcej