W dniu 28 września 2018 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 90. rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Witolda Gutkowskiego.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki. Jubilat otrzymał także wiele listów gratulacyjnych.

Zgromadzonych gości przywitał prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN. Następnie Pan Dyrektor przedstawił sylwetkę prof. Witolda Gutkowskiego i w imieniu Komitetu Mechaniki PAN oraz wszystkich pracowników Instytutu wyraził Jubilatowi uznanie za uzyskane przez niego osiągnięcia. Mowy gratulacyjne wygłosili także prof. dr hab. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału· IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz z IMP PAN, Prof. Tomasz Kubiak z Politechniki Łódzkiej, Prof. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej i inni.

Wszyscy goście mieli okazję wysłuchać wystąpień, obecnych i byłych współpracowników prof. Witolda Gutkowskiego: prof. dr. hab. Tomasza A. Kowalewskiego z IPPT PAN, Władysławy Marcinkiewicz, Prezes ŚZŻAK, IV Obwód Ochota, prof. dr. hab. Eugeniusza Świtońskiego z Politechniki Śląskiej oraz dr. Bartłomieja Błachowskiego z IPPT PAN.

Na zakończenie uroczystości, liczni przedstawiciele instytucji, z którymi Jubilat współpracował przez wiele lat, pogratulowali mu wszystkich osiągnięć naukowych.

Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski urodził się 13 września 1928 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego Politechniki Warszawskiej – PW (1954). Od 1950 roku pracownik naukowy Szkoły Inżynierskiej im Wawelberga i Rotwanda a następnie pracownik PW; doktorat na PW za pracę pt. „Statyka i stateczność pryzmatycznych powłok prętowych” (1961); doktor hab. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN za pracę pt. „Regularne konstrukcje prętowe” (1965); prof. nadzw. (1972); prof. zw. (1978); członek korespondent PAN. Z-ca Sekretarza Wydziału IV PAN (1972-1980) Wieloletni przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN.

Do 1963 roku pracował jako adiunkt na Wydziale Lotniczym i Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz jako adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach 1970-1972 - z-ca Dyrektora ds. naukowych IPPT PAN. Wykładał na kilku uczelniach w Europie, USA i Japonii. Członek redakcji czasopism międzynarodowych i władz organizacji naukowych (IASS, IUTAM).

Wiecej: strona www