Przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa to ważni uczestnicy programu Horyzont 2020. Dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który znajduje się w strukturze Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie zakłada wspólne działania na rzecz zwiększenia udziału polskich przedsiębiorców w Horyzoncie 2020, a także promocję programu wśród firm. Podpisanie odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 roku w siedzibie ZPP w Warszawie. Porozumienie podpisali ze strony KPK – prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN oraz dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK, ze strony ZPP – Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

– Współpracujemy z przedsiębiorcami od dawna. Polskie firmy aktywnie biorą udział w Horyzoncie 2020. Stanowią jedną trzecią wszystkich uczestników z naszego kraju. Wierzę, że podpisanie porozumienia ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców przyczyni się do tego, że więcej polskich przedsiębiorstw dołączy do tej ligi mistrzów – powiedział podczas podpisywania porozumienia Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK. Dodał, że KPK oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje, a także warsztaty z przygotowywania wniosków. – Zachęcamy także przedstawicieli polskiego biznesu do członkostwa w grupach eksperckich, które mają wpływ na kształt programów ramowych UE – podkreślał dyr. Krasiński.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, Zygmunt Krasiński, dyr. KPK, Tadeusz Burczyński, dyr. IPPT PAN, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, z-ca dyr. KPK.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, Zygmunt Krasiński, dyr. KPK, Tadeusz Burczyński, dyr. IPPT PAN, Magdalena Głogowska, ekspert KPK, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, z-ca dyr. KPK, Marta Krutel, ekspert KPK, Łukasz Dyba, ekspert KPK.