W dniu 18 stycznia 2019 r. prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję 2019-2022.

Rada Dyrektorów jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.

Skład Rady i inne informacje na jej temat zamieszczone są na stronie https://instytucja.pan.pl/index.php/rada-dyrektorow-jednostek-naukowych-polskiej-akademii-nauk