logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej. Pozostałe postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. publikowane na bieżącej stronie internetowej.

Wejście na platformę poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. (22)2572223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 • Dostawa zautomatyzowanego systemu wieloparametrowego obrazowania i analizy żywych i utrwalonych komórkowych modeli badawczych - nr sprawy ZP/PN/20/2020
  (Numer referencyjny Dz.U.UE 2020/S 167-403028)

  Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając art.4d ust.1 pkt.1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:


 • Dostawę jednostanowiskowej, jednostronnej komory rękawicowej przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu, argonu lub helu wraz z dodatkowym wyposażeniem - nr sprawy ZP/BP-NB/32/2020)

  Termin składania ofert: do 20.10.2020 r. do godz. 12.00
  Nowy termin składania ofert: do 21.10.2020 r. do godz.12.00
  Nowy termin składania ofert: do 26.10.2020 r. do godz.14.00
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  2. Zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie
  3. Załączniki_1-3 - Arkusz informacji technicznej (opis przedmiotu zamówienia), Formularz ofertowy, wykaz doœwiadczenia wersja doc   
  4. Zmodyfikowane Załączniki_1-3 - Arkusz informacji technicznej (opis przedmiotu zamówienia), Formularz ofertowy, wykaz doœwiadczenia wersja doc   

  5. Odpowiedź na pytania z dnia 08.10.2020 r.
  6. Zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie oraz zmodyfikowane załączniki nr 3 i 4
  7. Odpowiedź na pytania z dnia 09.10.2020 r. i 12.10.2020 r.
  8. Informacja o modyfikacji Zaproszenia i załączników.
  9. Odpowiedź na pytania z dnia 15.10.2020 r.  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz.1843 z póŸn. zm), informujemy, że w 2020 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Usługi   
  2. Dostawy   

 •    
  Strona główna