logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwa wizowego - nr sprawy ZP/PN/37/2017
  (Numer referencyjny Dz.U.U.E. 2017/S 247-519140)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dn.09.01.2018
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dn.11.01.2018

  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2A - Załącznik do Formularza ofertowego: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Jednolity dokument: wersja pdf    wersja xml
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie- grupa kapitałowa: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 7 - Dodatkowy wykaz usług: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podwykonawcy: wersja doc    wersja pdf
  10. Załącznik nr 9 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 26.01.2018 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert 31.01.2018 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedź na pytania z dnia 11.01.2018 r.: wersja pdf
   • Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
   • Zmodyfikowany Załącznik nr 9 - Projekt umowy (zmiana z 11.01.2018 r.): wersja pdf
  2. Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.01.2018 r.
 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:
  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2017 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy   

     
  Strona główna