logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania poniżej progu bagatelności (tj. o wartości równej lub mniejszej niż równowartość kwoty 30 tys. Euro), postępowania, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych podstawie art.11 ust 8 uPzp (tzw.krajowe), oraz te, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ww. artykułu (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 225768790 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok:

Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2020 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

   
Strona główna