logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAaktualny średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,1749 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa szlifierki do płaszczyzn - nr sprawy ZP/PN/11/2017
  (Numer referencyjny BZP 61208-2017 - ANULOWANE )
  (Numer referencyjny BZP 61337-2017)

  Ogłoszenie o zamówieniu - ANULOWANE
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej : wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy: wersja doc    wersja pdf

  Termin składania ofert 24.04.2017 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 18.04.2017 r.: wersja pdf
  2. INFORMACJA z otwarcia ofert • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

     
  Strona główna