logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAaktualny średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,1749 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części) - nr sprawy ZP/PN/03/2017
  (Numer referencyjny BZP 23292-2017)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej : wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a-1 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy: wersja doc    wersja pdf

  Termin składania ofert 27.02.2017 r. do godz. 13.00


  1. benchmark procesorów 23.01.2017: wersja pdf
  2. benchmark procesorów 26.01.2017: wersja pdf
  3. benchmark procesorów 31.01.2017: wersja pdf
  4. benchmark procesorów 07.02.2017: wersja pdf
  5. INFORMACJA z otwarcia ofert
  6. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

     
  Strona główna