logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2018 r.) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:
4,3117 zł = 1 Euro

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych


PRZETARGI:

 • Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP/PN/33/2018
  (Numer referencyjny BZP 635071-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Załącznik nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a-1 brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24 przynależnoœć do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 23.10.2018 r. do godz. 13.00


 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.10.2018 r.

 • Dostawa ultradzwiękowej głowicy matrycowej obrazowania 3D USG - nr sprawy ZP/PN/25/2018
  (Numer referencyjny 2018/S 179-404991)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.10.2018

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami z dnia 19.10.2018 r.

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 1 - Zmodyfikowany Formularz Ofertowy wersja doc    wersja pdf
  3. Załącznik nr 2 - Jednolity dokument: wersja pdf    wersja xml
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 4-Projekt umowy: wersja pdf
  6. Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany Projekt umowy: wersja pdf
  7. Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
  8. Instrukcja składania JEDZ elektronicznie
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2018r.

  Nowy termin składania ofert 05.11.2018 r. do godz. 13.00 • Dostawa 4 szt. serwerów - nr sprawy ZP/PN/29/2018
  (Numer referencyjny BZP 616971-N-2018)

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2018 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące serwerów obliczeniowych (storage): wersja doc    wersja pdf
  3. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące serwerów obliczeniowych (storage): wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 3 - Wymagania dotyczące serwera obliczeniowego: wersja doc    wersja pdf
  5. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 - Wymagania dotyczące serwera obliczeniowego: wersja doc    wersja pdf
  6. Załącznik nr 4 - Wymagania dotyczące serwera aplikacyjnego: wersja doc    wersja pdf
  7. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Wymagania dotyczące serwera aplikacyjnego: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 5 - Wymagania w zakresie wdrożenia serwerów do pracy: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.25a-brak podstaw do wykluczenia: wersja doc    wersja pdf
  10. Załącznik nr 7 - Oświadczenie z art.25a-spelnienie warunków udziału w postępowaniu: wersja doc    wersja pdf
  11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie z art.24 przynależność do grupy kapitałowej: wersja doc    wersja pdf
  12. Załącznik nr 9 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  13. Załącznik nr 10 - Projekt umowy: wersja pdf
  14. Zmodyfikowany Załącznik nr 10 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert 24.09.2018 r. do godz. 13.00

  Nowy termin składania ofert: 26.09.2018 r. do godz. 13.00


  1. Informacja z dnia 14.09.2018 o modyfikacji Załączników nr 2-4 oraz Załącznika nr 10 (projekt umowy)
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 18 i 19.09.2018r. + Zmodyfikowany Załącznik nr 10 - Projekt umowy (zmiana z 20.09.2018 r.): wersja pdf
  3. Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.09.2018


 • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późn. zm. o zasadach finansowania nauki w związku z art.4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie:  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE:

  Działając na podstawie art.138o Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:
  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), informujemy, że w 2018 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Dostawy  
  2. Dostawy - aktualizacja z 22.08.2018r.   

     
  Strona główna