Tabela A z publikacjami w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) 
Tabela B z publikacjami w czasopismach zagranicznych i krajowych, wyróżnionych na liście MNSzW
Publikacje konferencyjne indeksowane w bazie Web of Science Core Collection
Inne publikacje w pozostałych czasopismach i wydawnictwach konferencyjnych
Afiliacja IPPT PAN

1.Enayati M.S., Behzad T., Sajkiewicz P., Rafienia M., Bagheri R., Ghasemi-Mobarakeh L., Kołbuk D., Pahlevanneshan Z., Bonakdar S.H., Development of electrospun poly (vinyl alcohol)-based bionanocomposite scaffolds for bone tissue engineering, Journal of Biomedical Materials Research Part A, ISSN: 1549-3296, DOI: 10.1002/jbm.a.36309, Vol.106, No.4, pp.1111-1120, 2018
Enayati M.S., Behzad T., Sajkiewicz P., Rafienia M., Bagheri R., Ghasemi-Mobarakeh L., Kołbuk D., Pahlevanneshan Z., Bonakdar S.H., Development of electrospun poly (vinyl alcohol)-based bionanocomposite scaffolds for bone tissue engineering, Journal of Biomedical Materials Research Part A, ISSN: 1549-3296, DOI: 10.1002/jbm.a.36309, Vol.106, No.4, pp.1111-1120, 2018

Abstract:
The article is focused on the role of nanohydroxy apatite (nHAp) and cellulose nanofibers (CNFs) as fillers in the electrospun poly (vinyl alcohol) (ES-PVA) nanofibers for bone tissue engineering (TE). Fibrous scaffolds of PVA, PVA/nHAp (10 wt.%), and PVA/nHAp(10 wt.%)/CNF(3 wt.%) were successfully fabricated and characterized. Tensile test on electrospun PVA/nHAp10 and PVA/nHAp10/CNF3 revealed a three-fold and seven-fold increase in modulus compared with pure ES-PVA (45.45 ± 4.77). Although, nanofiller loading slightly reduced the porosity percentage, all scaffolds had porosity higher than 70%. In addition, contact angle test proved the great hydrophilicity of scaffolds. The presence of fillers reduced in vitro biodegradation rate in PBS while accelerates biomineralization in simulated body fluid (SBF). Furthermore, cell viability, cell attachment, and functional activity of osteoblast MG-63 cells were studied on scaffolds showing higher cellular activity for scaffolds with nanofillers. Generally, the obtained results confirm that the 3-componemnt fibrous scaffold of PVA/nHAp/CNF has promising potential in hard TE.

Keywords:
electrospinning, PVA bionanocomposites, scaffolds, bone tissue engineering, cell culture

(35p.)
2.Chrzanowska-Giżyńska J., Denis P., Hoffman J., Giżyński M., Mościcki T., Garbiec D., Szymański Z., Tungsten borides layers deposited by a nanosecond laser pulse, SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ISSN: 0257-8972, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.12.040, Vol.335, pp.181-187, 2018
Chrzanowska-Giżyńska J., Denis P., Hoffman J., Giżyński M., Mościcki T., Garbiec D., Szymański Z., Tungsten borides layers deposited by a nanosecond laser pulse, SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ISSN: 0257-8972, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.12.040, Vol.335, pp.181-187, 2018

Abstract:
Tungsten borides belong to the group of potentially superhard materials which hardness could be compared to cubic boron nitride and diamond. However, difficulty in fabrication of single phase material using conventional methods is the main drawback of this group of ceramics. In order to overcome this problem material can be deposited as a thin layer e.g. in the pulsed laser deposition process. In this paper, the effect of laser wavelength and energy density of nanosecond Nd:YAG laser on the WBx-type layers were analyzed using wavelengths 355 and 1064 nm with the energy density of laser beam from 1.7 to 5 J/cm2 and from 1.7 to 9.3 J/cm2, respectively. The WB2.5 and WB4.5 targets synthesized in Spark Plasma Sintering process were used and the layers were deposited onto Si (100) substrate heated to a temperature of 570 °C. Layers' microstructure were analyzed using X-ray Diffraction and scanning electron microscope equipped with energy dispersive X-ray spectrometer. Change of laser wavelength and energy density resulted in variations of the chemical composition and morphology of deposited layers. Finally, W2B-βWB, αWB-WB-WB3 and WB3, and boron layers were deposited wherein WB3 structure is formed in a wide range of laser fluences and at both investigated wavelength. Next, WB3 layers were investigated in the indentation test at a load of 5–30 mN and its hardness was up to 50 ± 10 GPa

Keywords:
Pulsed laser deposition, Super-hard materials, Tungsten borides, Tungsten triboride

(35p.)
3.Rokicki G., Kowalczyk T., Kaczorowski M., Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.2.2, Vol.63, No.2, pp.90-101, 2018
Rokicki G., Kowalczyk T., Kaczorowski M., Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.2.2, Vol.63, No.2, pp.90-101, 2018

Abstract:
Przedstawiono metodę modyfikacji żywic epoksydowych biscyklicznymi węglanami sześcioczłonowymi. Wykazano, że katalizowana kwasami Lewisa reakcja oksiranów z sześcioczłonowymi węglanami cyklicznymi przebiega głównie z wytworzeniem spiroortowęglanu pięcio-sześcioczłonowego. W jej wyniku powstają poli(etero-węglany), polietery i pięcioczłonowe węglany cykliczne. W niskiej temperaturze reakcja może ulec zahamowaniu na etapie spiroortowęglanu. Wykazano, że żywice epoksydowe zmodyfikowane dodatkiem 10 % mas. oligomeru uretanowego, zakończonego sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami lub biscyklicznym węglanem zawierającym resztę glikolu tri(oksyetylenowego), charakteryzują się udarnością o 66–83 % większą niż żywica niemodyfikowana, przy zachowanym poziomie wartości pozostałych cech wytrzymałościowych.

Keywords:
biscykliczne węglany sześcioczłonowe, modyfikacja żywicy epoksydowej, cykliczny węglan jako aktywny rozcieńczalnik, kationowa kopolimeryzacja oksiranów z sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami, polimeryzacja z otwarciem pierścienia

(15p.)
4.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Dulnik J., Rykaczewska I., Ruśkowski P., Sebai A., Synoradzki L., Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.4.3, Vol.63, No.4, pp.18-22, 2018
Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Dulnik J., Rykaczewska I., Ruśkowski P., Sebai A., Synoradzki L., Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.4.3, Vol.63, No.4, pp.18-22, 2018

Abstract:
Zbadano wpływ dodatku ciekłych prekursorów porów na morfologię, porowatość i właściwości mechaniczne polilaktydowych rusztowań komórkowych. Rusztowania otrzymano metodą mokrej inwersji faz w wariancie freeze extraction. Oceniono cytotoksyczność wybranych rusztowań w stosunku do fibroblastów mysich oraz ich przydatność do hodowli komórkowych. Wykazano, że dodatek prekursora porów dopolilaktydu korzystnie zmienia morfologię wytworzonych rusztowań, jednocześnie pogarszając ich wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że polilaktydowe rusztowania komórkowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do hodowli komórkowych.

Keywords:
usztowania komórkowe, polilaktyd, hodowle komórkowe, fibroblasty

(15p.)