Partner: Andrzej Buczyński


Doktorat
1991-01-03Stany graniczne w ośrodkach krucho-plastycznych  (PW)
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
1027