Partner: Andrzej Wertyński


Doktorat
1983Zastosowanie modelu ze wzmocnieniem anizotropowym do analizy procesu zagęszczenia gruntu 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
1036