Marian Grzymkowski


Doktorat
1973Osiowo-symetryczne zagadnienia obróbki plastycznej metali 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
227 
Ostatnie publikacje
1.Grzymkowski M., Metoda analizy procesów obróbki plastycznej metali. Cz. I, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.242-953, 1982
2.Grzymkowski M., Metoda analizy procesów obróbki plastycznej metali. Cz. II, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.242-953, 1982
3.Grzymkowski M., Metoda analizy procesów obróbki plastycznej metali. Cz. III, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.242-953, 1982
4.Grzymkowski M., Metoda analizy procesów obróbki plastycznej metali. Cz. IV, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.242-953, 1982
5.Grzymkowski M., Mróz Z., Slip-line solutions of axisymmetric problems of plate compression, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.24, pp.171-183, 1976