S. Dorosz


Ostatnie publikacje
1.Dorosz S., Koenig J.A., Iteracyjna metoda określania ugięć ram sprężysto-plastycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.46, pp.1-47, 1983
2.Dorosz S., Metoda szacowania ugięć konstrukcji sprężysto-plastycznych w stanie przystosowania (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.65, pp.1-121, 1977