Partner: T. Hueckel


Doktorat
1974Teoria sprężysto-plastycznych materiałów rozdrobnionych o zmiennej gęstości 
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
256 
Ostatnie publikacje
1.Mróz Z., Drescher A., Hueckel T., Doskonalenie metod badania parametrów płynięcia materiałów ziarnistych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.54, pp.1-130, 1973
2.Hueckel T., Jednoosiowe odkształcenia sprężysto - plastyczne ciał sypkich, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-39, 1972
3.Hueckel T., Drescher A., Nieliniowy opis deformacji sprężysto - plastycznych ciał rozdrobnionych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.65, pp.1-35, 1972
4.Hueckel T., Problemy brzegowe ciał sypkich o wzmocnieniu gęstościowym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-42, 1971