Partner: Witold Bojanowski


Doktorat
1969Badanie warunku plastyczności i praw płynięcia ośrodka sypkiego  ()
promotor -- prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN
1033 
Ostatnie publikacje
1.Drescher A., Bojanowski W., O wpływie drogi obciążania na własności mechaniczne ośrodka idealnie sypkiego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-26, 1967