dr Anna Myłyk-Kramarska


Doktorat
2012-06-28Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie 
promotor -- prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT
648
 
Ostatnie publikacje
1.Myłyk A., Meile W., Brenn G., Ekiel-Jeżewska M.L., Break-up of suspension drops settling under gravity in a viscous fluid close to a vertical wall, PHYSICS OF FLUIDS, ISSN: 1070-6631, DOI: 10.1063/1.3600660, Vol.23, pp.063302-1-14, 2011

Streszczenie:

The evolution of suspension drops sedimenting under gravity in a viscous fluid close to a vertical wall was studied experimentally and numerically with the use of the point-force model, in the Stokes flow regime. The fluid inside and outside the drop was identical. The initial distribution of the suspended solid heavy particles was uniform inside a spherical volume. In the experiments and in the simulations, the suspension drops evolved qualitatively in the same way as in an unbounded fluid. However, it was observed, both experimentally and numerically, that, on the average, the destabilization time T and the distance L traveled by the drop until break-up were smaller for a closer distance h of the drop center from the wall, with approximately linear dependence of T and L on D/h, for h larger or comparable to the drop diameter D. Destabilization times and lengths of individual drops with different random configurations of the particles were shown to differ significantly from each other, owing to the chaotic nature of the particle dynamics.

Słowa kluczowe:

suspension drop, Stokes flow, point-particle model, experiment, destabilization time

Afiliacje autorów:

Myłyk A.-IPPT PAN
Meile W.-Graz University of Technology (AT)
Brenn G.-Graz University of Technology (AT)
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
35p.
2.Myłyk A., Ekiel-Jeżewska M.L., How walls influence destabilization of a suspension drop settling under gravity in a viscous fluid?, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ISSN: 0927-7757, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.01.013, Vol.365, pp.109-111, 2010

Streszczenie:

An experiment was performed to test the influence of walls on destabilization of a suspension drop settling under gravity in a viscous fluid in the low Reynolds number regime. The averaged distance the drop settled until destabilization was determined. In was found that in the presence of one or two parallel vertical walls close by, the destabilization length is shorter than in an unbounded fluid.

Słowa kluczowe:

Low Reynolds number flow, Destabilization of suspension drop

Afiliacje autorów:

Myłyk A.-IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
27p.
3.Myłyk A., Ekiel-Jeżewska M.L., Odwracalność mikroprzepływów, POSTĘPY FIZYKI, ISSN: 0032-5430, Vol.59, No.6, pp.238-243, 2008

Streszczenie:

In daily life, at the macroscopic scale, inertia of water flows is commonly experienced and applied. However, for micro-objects moving in water environment, inertia is negligible. That is why sometimes the processes observed at the microscale are in contradiction with our intuition. The examples of such amazing effects can be seen on the famous G.I. Taylor’s movie. The aim of this paper is to analyze the most spectacular of the demonstrations presented there: apparently mixed fluid recovers its initial inhomogeneous structure when the direction of the mixing is reversed.

Słowa kluczowe:

Lepki płyn, odwracalność mikroprzepływów, bezwładność

Afiliacje autorów:

Myłyk A.-IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN

Abstrakty konferencyjne
1.Ekiel-Jeżewska M.L., Myłyk A., Evolution of suspension drops settling under gravity in a viscous fluid near a vertical wall, ICTAM XXIII, 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 2012-08-19/08-24, Beijing (CN), pp.1-2, 2012

Streszczenie:

Using the point-force model, we analyze how evolution of a suspension drop settling under gravity in a viscous fluid is influenced by the presence of a vertical wall near by. In particular, we show that a close drop moves away from the wall while settling along.

Słowa kluczowe:

Stokes equations, suspension drop, sedimentaiton, vertical wall, point particles, hydrodynamic interactions

Afiliacje autorów:

Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
Myłyk A.-IPPT PAN
2.Myłyk A., Ekiel-Jeżewska M.L., Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie w pobliżu płaskiej pionowej ściany, III National Conference of Nano and Micromechanics, 2012-07-04/07-06, Warszawa (PL), pp.87, 2012

Streszczenie:

W niniejszej prezentacji zostanie pokazany wpływ płaskiej pionowej ściany na ewolucję kropli zawiesiny opadającej pod wpływem siły grawitacyjnej w lepkim płynie dla liczb Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności. Płyn wewnątrz i na zewnątrz opadającej kropli był identyczny, a cząstki początkowo były przypadkowo rozmieszczone wewnątrz sferycznej objętości. Przeanalizowana zostanie ewolucja opadającej kropli złożonej z cząstek. Krople podczas opadania ,,gubiły'' cząstki, które jako wolniejsze pozostawały z tyłu, tworząc ponad kroplą ,,ogon'', powoli się spłaszczały i rozszerzały, a potem nagle dzieliły na dwa lub więcej fragmentów. Średnia odległość przebyta przez opadającą kroplę zawiesiny aż do rozpadu jest tym któtsza, im mniejsza jest odległość h od środka ściainy. Badanie ewolucji kropli wykonane zostało za pomocą modelu cząstek punktowych w oparciu o funkcje Greena dla równań Stokesa.

Słowa kluczowe:

liczba Reynoldsa, model cząstek punktowych, równania Stokesa

Afiliacje autorów:

Myłyk A.-IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN