prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz


Profesura
1970Nadanie tytułu naukowego profesora
Inne
1986Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Promotor prac doktorskich
1.1990Mołdach Robert  Analiza stateczności nieliniowych powłok sprężystych przy prawie izometrycznych postaciach wyboczenia 
2.1986Sarna Ryszard  Kryteria i rozwiązania geometrycznej zmienności powłok siatkowych 
3.1985Wiśniewski Krzysztof  Analiza numeryczna statycznej stateczności powłoki cylindrycznej obciążonej wiatrem 
4.1980Targowski Ryszard  Własności statyczne siatkowych dźwigarów cięgnowych 
5.1979Markuszewski Franciszek  Statyka i stateczność masztu usztywnionego siatką przestrzenną 
6.1979Budny Eugeniusz  Metoda opisu własności statyczno-kinematycznych układów roboczych koparek hydraulicznych 

Ostatnie publikacje
1.Frąckiewicz H., Hoffman J., Kalita W., Królikowski J., Pilecki Sz., Ranachowski Z., Emisja akustyczna w procesie laserowego kształtowania metali, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-61, 1993

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
738712
1994-03-21
WO94/21402
1994-09-29
Frąckiewicz H., Mucha Z., Gradoń R., Kalita W.
Sposób gięcia metalowych przedmiotów z wiązką energii laserowej
US, Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,719,374
-
1998-02-17
773767
1991-10-10
-
-
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,228,324
-
1993-07-20
482076
1990-02-16
-
-
Frąckiewicz H.
Sprężyna o dwóch stanach równowagi stałej
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,080,333
-
1992-01-14
277718
1989-02-14
BUP 17/90
1990-08-20
Frąckiewicz H.
Sprężyna z dwoma stanami równowagi trwałej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157979
WUP 07/92
1992-07-31
290319
1988-12-23
-
-
Toczyski Z., Kruczyński S.W., Frąckiewicz H., Łoziński J., Chłopek Z., Danilczyk W., Ranachowski J., Janula J., Wolski L.
Sposób i urządzenie do zasilania silników z zapłonem iskrowym o średniej paliwa
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Warszawska
4,984,550
-
1991-01-15
88118683.7
1988-11-09
-
1992-09-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
EU, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
317830
-
-
269039
1987-11-26
-
1989-05-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Sposób gięcia przedmiotów metalowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155358
-
1992-02-28