dr inż. Jerzy Motylewski


Doktorat
1985Akustyczna diagnostyka kontrolna maszyn udarowych 
promotor -- prof. dr hab. inż. Janusz Kacprowski, IPPT PAN
413 
Ostatnie publikacje
1.Sala D., Motylewski J., Kołakowski P., Wireless Transmission System for a Railway Bridge subject to Structural Health Monitoring, DIAGNOSTYKA, ISSN: 1641-6414, Vol.50, No.2, pp.69-72, 20096p.
2.Mityurich G.S., Astakhov P.V., Ranachowski J., Motylewski J., Investigation of Magnetic Fluids by the Method of Photodeflection Spectroscopy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-23, 1995
3.Mityurich G.S., Starodubtsev E.G., Ranachowski J., Motylewski J., Account of Evaporation in Photoacoustical Spectroscopy of Condensed Media, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-9, 1995
4.Motylewski J., Zmierczak T., Komory fotoakustyczne do badania ciał stałych i gazów - teoria i przykłady rozwiązań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-33, 1994
5.Motylewski J., Modele funkcjonalne oraz kryteria wyboru mikrofonu pojemnościowego do pomiarowych komór fotoakustycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-31, 1993
6.Mityurich G.S., Motylewski J., Ranachowski J., Modern Photoacoustic Spectroscopy Problems Theory and Experiment (a Review), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-164, 1993
7.Motylewski J., Zmierczak T., Krawczyk K., Optymalizowanie akustycznie przegrody i systemy instalacyjne w budynkach mieszkalnych - aktualne kierunki rozwoju, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-44, 1988
8.Motylewski J., Ranachowski J., Badania fizykochemicznych własności materiałów metodami spektroskopii fotoakustycznej i akustoelektrycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-45, 1987
9.Motylewski J., Akustyczna diagnostyka kontrolna maszyn udarowych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-95, 1986
10.Motylewski J., Nitecki D., Wibroakustyczna diagnostyka kontrolna wybranych maszyn na przykładzie badań łożyska ślizgowego silnika samochodowego oraz alternatora, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-49, 1983
11.Wąsala T., Motylewski J., Zmierczak T., Ocena przydatności komór bezechowych do akustycznych badań diagnostycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-22, 1973
12.Motylewski J., Zmierczak T., Wąsala T., Pomiary i analiza hałasu urządzeń peryferyjnych elektronicznych maszyn cyfrowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-39, 1973
13.Motylewski J., Aparatura do akustycznej diagnostyki maszyn i urządzeń, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-30, 1972
14.Motylewski J., Kacprowski J., Automatyczne rozpoznawanie wyrazów metodą segmentacji widma sygnału mowy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-40, 1969

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010
2.
198
Holnicki-Szulc J., Motylewski J., Kołakowski P., Smart technologies for safety engineering, rozdział: Introduction to smart technologies, Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.), pp.1-9, 2008

Prace konferencyjne
1.Motylewski J., Pawłowski P., Rak M., Zieliński T.G., Identyfikacja źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn metodą kształtowania wiązki sygnału (beamforming), XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 2010-03-08/03-13, Wisła (PL), pp.1-8, 2010

Streszczenie:

W zagadnieniach identyfikacji i lokalizacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn, istotnym problemem jest wizualizacja pól rozkładu wielkości akustycznych na wybranych powierzchniach oraz określenie udziału poszczególnych źródeł w bilansie energetycznym sygnału wibroakustycznego maszyny.
Stosowane w wibroakustyce metody formowania wiązki (beamforming) polegają na przestrzenno-czasowym przetwarzaniu sygnału rejestrowanego przez matrycę mikrofonową. Identyfikacja źródła odbywa się poprzez analizę zależności amplitudowo-fazowych sygnałów akustycznych padających na poszczególne przetworniki matrycy.
Ponieważ z metodologicznego punktu widzenia interesujące jest określenie możliwości zastosowania metody kształtowania wiązki w przypadku złożonych urządzeń posiadających źródła o małej aktywności wibroakustycznej, obiektem wstępnych prac był zasilacz hydrauliczny typu Silentflo firmy MTS.
Rezultaty otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań w pełni potwierdzają zalety metody beamformingu w określeniu lokalizacji i identyfikacji źródeł aktywności wibroakustycznej maszyn.

Słowa kluczowe:

Wibroakustyka, Lokalizacja źródeł akustycznych, Beamforming

Afiliacje autorów:

Motylewski J.-IPPT PAN
Pawłowski P.-IPPT PAN
Rak M.-other affiliation
Zieliński T.G.-IPPT PAN