mgr inż. Katarzyna Czarnecka

Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów (SPPiB)
stanowisko: doktorant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 400
pokój: 335
e-mail: kczarne