Marek Dawidziuk

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur (ZTOCiN)
Pracownia Fizyki Polimerów (PFP)
stanowisko: starszy laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 260
pokój: 233
e-mail: mdawid