prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin


Doktorat
1972Przestrzenne przepływy idealnie plastyczne z rodziną chwilowo nierozciągliwych płaszczyzn 
promotor -- prof. dr hab. inż. Jan Rychlewski, IPPT PAN
213 
Habilitacja
1989Plastyczność a obrót sieci w kryształach850
 
Profesura
2000-07-06Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.2001Kowalczyk-Gajewska Katarzyna  Ewolucja anizotropii plastycznej silnie deformowanych metali 
2.1998Starzyński Grzegorz  Naturalna warstwa wierzchnia metali - opis fizyczny i model fenomenologiczny 

Ostatnie publikacje
1.Gambin W., Kowalczyk-Gajewska K., Kudrjavceva L.T., Micunovic M.V., Two-scale approach to dynamic localization failure of AISI 316H stainless steel sheets, Theoretical and Applied Mechanics, ISSN: 1450-5584, DOI: 10.2298/TAM0803093G, Vol.35, No.1-3, pp.93-104, 2008

Streszczenie:

Dynamic localization failure of a thin sheet made of AISI 316H steel is considered on the macroscopic and mesoscopic level for proportional and nonproportional stress paths. On the macroscopic level, we propose: (1) the replacement of time as independent variable by a function of plastic dissipation and (2) dependence of the initial equivalent yield stress on stress rate. On the mesoscopic level - the regularized Schmid model for description of the single grain behavior is used and the polycrystalline yield surface generated by the texture development enables to improve the Forming Limit Diagrams for the sheet element.

Słowa kluczowe:

dynamic localization failure, Forming Limit Diagrams, regularized Schmid law, sheet textures

Afiliacje autorów:

Gambin W.-IPPT PAN
Kowalczyk-Gajewska K.-IPPT PAN
Kudrjavceva L.T.-other affiliation
Micunovic M.V.-other affiliation
2.Kowalczyk-Gajewska K., Gambin W., Pęcherski R.B., Ostrowska-Maciejewska J., Modelling of crystallographic texture development in metals accounting for micro-shearbands, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, ISSN: 1733-3490, Vol.50, No.3, pp.575-593, 2005

Streszczenie:

The rigid-plastic model for the single grain is developed in which the velocity gradient is split into two parts connected with crystallographic slip and micro-shear bands respectively. For crystallographic slip the regularized Schmid law proposed by Gambin is used. For the micro-shear bands the model developed by Pęcherski, which accounts for the contribution of this mechanism in the rate of plastic deformation by means of a function fms is applied. Different constitutive equations for the plastic spin due to two considered mechanisms of plastic deformation are used. The present model is applied to simulate crystallographic texture evolution in the polycrystalline element.

Słowa kluczowe:

crystallographic texture, modelling of texture, micro-shear bands, regularized Schnid law, plastic spin

Afiliacje autorów:

Kowalczyk-Gajewska K.-IPPT PAN
Gambin W.-IPPT PAN
Pęcherski R.B.-IPPT PAN
Ostrowska-Maciejewska J.-other affiliation
3.Kowalczyk K., Gambin W., Model of plastic anisotropy evolution with texture-dependent yield surface, International Journal of Plasticity, ISSN: 0749-6419, DOI: 10.1016/S0749-6419(03)00010-X, Vol.20, No.1, pp.19-54, 2004

Streszczenie:

Model of evolution of plastic anisotropy due to crystallographic texture development, in metals subjected to large deformation processes, is presented. The model of single grain with the regularized Schmid law proposed by Gambin is used. Evolution of crystallographic texture during drawing, rolling and pure shear is calculated. Phenomenological texture-dependent yield surface for polycrystalline sheets is proposed. Evolution of this yield surface is compared with evolution of phenomenological higher order yield surfaces proposed by Hill and Barlat with Lian for drawing, rolling and pure shear processes. The change of the Hill yield surface and the Barlat–Lian yield surface is obtained by replacing material parameters present in these conditions by texture-dependent functions.

Słowa kluczowe:

Crystallographic texture, Anisotropic material, Crystal plasticity, Polycrystalline material

Afiliacje autorów:

Kowalczyk K.-IPPT PAN
Gambin W.-IPPT PAN
4.Gambin W., Plastyczność a obrót sieci w kryształach (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-145, 1988
5.Gambin W., Równania ewolucji opisujące obroty sieci krystalicznej w polikryształach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-44, 1986
6.Gambin W., Technika jednego kroku w analizie sprężysto - plastycznej metodą elementów skończonych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-18, 1981
7.Gambin W., Macierz sztywności elementu z osobliwym gradientem funkcji kształtu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.64, pp.1-13, 1979
8.Gambin W., Aproksymacyjna metoda elementów skończonych (na przykładzie układów sprężystych). Część I. Opis metody, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-76, 1975