Postępy pracy - Legenda:
1234
- Lata na Studium Doktoranckim
    
- Możliwe sortowanie kolumn
123456
- Decyzje Rady Naukowej
  
- Więcej, gdy kursor nad kolorowymi znacznikami
DoktoranciOpiekunowie Postępy pracy
1.mgr MateuszBanach prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
2013
Afiliacje:
Mateusz Banach, Uniwersytet Jagieloński
Irena Roterman-Konieczna, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2013-02-28
 
Wyznaczenie Komisji 2013-02-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-05-24
2.mgr inż. SławomirBiałecki dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2012
Afiliacje:
Sławomir Białecki, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-01
 
Studium Doktoranckie 2012
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
3.mgr StanisławBrodowski dr hab. Andrzej Bielecki
2011
Afiliacje:
Stanisław Brodowski, Uniwersytet Jagieloński
Andrzej Bielecki, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2011-11-24
 
Wyznaczenie Komisji 2011-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-01-26
 
Wyznaczenie recenzentów 2016-04-28
4.mgr MarekBukowicki prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
2013
Afiliacje:
Marek Bukowicki, IPPT PAN
Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
5.mgr inż. MichałByra prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
2012
Afiliacje:
Michał Byra, IPPT PAN
Andrzej Nowicki, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-01
 
Studium Doktoranckie 2012
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Wyznaczenie Komisji 2016-06-02
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-02
6.mgr ParamitaChatterjee dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Paramita Chatterjee , IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
7.mgr JanCholewiński prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
2015
Afiliacje:
Jan Cholewiński, IPPT PAN
Paweł Dłużewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-05-28
 
Wyznaczenie Komisji 2015-05-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-05-28
8.mgr inż. JustynaChrzanowska prof. dr hab. Zygmunt Szymański
2014
Afiliacje:
Justyna Chrzanowska, IPPT PAN
Zygmunt Szymański, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Wyznaczenie Komisji 2016-06-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-30
9.mgr LucynaCieślik prof. dr hab. Jerzy Litniewski
2013
Afiliacje:
Lucyna Cieślik, IPPT PAN
Jerzy Litniewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-06-27
 
Wyznaczenie Komisji 2013-06-27
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-09-26
10.mgr TomaszCzerwiński dr hab. inż. Mieczysław Cieszko
2014
Afiliacje:
Tomasz Czerwiński, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mieczysław Cieszko, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
11.mgr inż. WojciechDobrosielski prof. dr hab. Janusz Szczepański
2013
Afiliacje:
Wojciech Dobrosielski, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Janusz Szczepański, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-03-28
 
Wyznaczenie Komisji 2013-03-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-05-24
12.mgr inż. RamiFaraj prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2015
Afiliacje:
Rami Faraj, IPPT PAN
Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
13.mgr KrzysztofFedor prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2016
Afiliacje:
Krzysztof Fedor, IPPT PAN
Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
14.mgr inż. KarolFrydrych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
2013
Afiliacje:
Karol Frydrych, IPPT PAN
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Wyznaczenie Komisji 2016-06-02
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-02
15.mgr SzymonGajek prof. dr hab. Ewa Grabska
2014
Afiliacje:
Szymon Gajek, Uniwersytet Jagieloński
Ewa Grabska, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-06-26
 
Wyznaczenie Komisji 2014-06-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-11-27
 
Wyznaczenie recenzentów 2016-04-28
16.mgr inż. MichałGawlicki dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2015
Afiliacje:
Michał Gawlicki, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
17.mgr MaciejGłowacki prof. dr hab. Janusz Orkisz
2013
Afiliacje:
Maciej Głowacki, Uniwersytet Jagieloński
Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2013-05-24
 
Wyznaczenie Komisji 2013-05-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-06-27
18.mgr inż. KarolGolasiński dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
2015
Afiliacje:
Karol Golasiński, IPPT PAN
Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
19.mgr Andrzej Gruntowski prof. dr hab. Paweł Moskal
2014
Afiliacje:
Andrzej Gruntowski, Uniwersytet Jagieloński
Paweł Moskal, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
20.mgr TomaszGruntowski prof. dr hab. Paweł Moskal
2014
Afiliacje:
Tomasz Gruntowski, Uniwersytet Jagieloński
Paweł Moskal, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
21. DanielGrzonka dr hab. Joanna Kołodziej
2016
Afiliacje:
Daniel Grzonka, Politechnika Krakowska
Joanna Kołodziej, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2016-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
22.mgr inż. PawełGrzywna prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
2014
Afiliacje:
Paweł Grzywna, IPPT PAN
Zbigniew Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-05-29
 
Wyznaczenie Komisji 2014-05-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-06-26
23.mgr inż. JustynaJakubowska dr hab. inż. Michał Basista
2013
Afiliacje:
Justyna Jakubowska, IPPT PAN
Michał Basista, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
24.inż. PiotrJarosik prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
2016
Afiliacje:
Piotr Jarosik, IPPT PAN
Paweł Dłużewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
25.mgr inż. PawełJarzębski prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
2012
Afiliacje:
Paweł Jarzębski, IPPT PAN
Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-01
 
Studium Doktoranckie 2012
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
26.mgr inż. OliwiaJeznach prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2016
Afiliacje:
Oliwia Jeznach, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
27.mgr inż. KamilaJurczak dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Kamila Jurczak, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
28.mgr inż. Piotr Karwat dr hab. inż. Yuriy Tasinkevych
2016
Afiliacje:
Piotr Karwat, IPPT PAN
Yuriy Tasinkevych, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-03-31
 
Wyznaczenie Komisji 2016-03-31
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-03-31
29.mgr MarekKochańczyk prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
2012
Afiliacje:
Marek Kochańczyk, IPPT PAN
Tomasz Lipniacki, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-25
 
Wyznaczenie Komisji 2012-10-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-11-29
30.mgr FilipKrużel dr hab. inż. Krzysztof Banaś
2015
Afiliacje:
Filip Krużel, Politechnika Krakowska
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2015-09-24
 
Wyznaczenie Komisji 2015-09-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-09-24
31.mgr inż. MaciejLewandowski prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
2014
Afiliacje:
Maciej Lewandowski, IPPT PAN
Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
32.mgr inż. DmytroLumelskyy dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Dmytro Lumelskyy, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-06-25
 
Wyznaczenie Komisji 2015-06-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-06-25
33.mgr MałgorzataŁazarska dr hab. inż. Tadeusz Woźniak
2014
Afiliacje:
Małgorzata Łazarska, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tadeusz Woźniak, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
34.mgr PawełMacioł dr hab. inż. Krzysztof Banaś
2012
Afiliacje:
Paweł Macioł, Politechnika Krakowska
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2012-06-28
 
Wyznaczenie Komisji 2012-06-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-10-25
35.mgr inż. NikhilMadan dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Nikhil Madan, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
36.mgr inż. MichałMajewski dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
2014
Afiliacje:
Michał Majewski, IPPT PAN
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
37.mgr inż. MichałMarijnissen dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Michał Marijnissen, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
38.mgr inż. JoannaMarkiewicz dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Joanna Markiewicz, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
39.mgr AdamMarszałek prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
2015
Afiliacje:
Adam Marszałek, Politechnika Krakowska
Tadeusz Burczyński, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-06-25
 
Wyznaczenie Komisji 2015-06-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-06-25
40.mgr MaciejMichajłow dr hab. inż. Tomasz Szolc
2015
Afiliacje:
Maciej Michajłow, IPPT PAN
Tomasz Szolc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-03-26
 
Wyznaczenie Komisji 2015-03-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-04-24
41.mgr KazimierzMichalik dr hab. inż. Krzysztof Banaś
2014
Afiliacje:
Kazimierz Michalik, Akademia Górniczo-Hutnicza
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2014-06-26
 
Wyznaczenie Komisji 2014-06-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-10-30
42.mgr JanMiedzik prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
2013
Afiliacje:
Jan Miedzik, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Zbigniew Peradzyński, Uniwersytet Warszawski
Postępy odnotowane od: 2013-06-27
 
Wyznaczenie Komisji 2013-06-27
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-01-30
43.mgr inż. BeataNiemczyk prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2016
Afiliacje:
Beata Niemczyk, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
44.mgr inż. KarokNienałtowski dr Michał Komorowski
2014
Afiliacje:
Karok Nienałtowski, IPPT PAN
Michał Komorowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
45.mgr LeszekNowak prof. dr hab. Maciej Ogorzałek
2011
Afiliacje:
Leszek Nowak, Uniwersytet Jagieloński
Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2011-11-24
 
Wyznaczenie Komisji 2011-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-01-26
46.mgr KamilNowakowski prof. dr hab. Piotr Białas
2014
Afiliacje:
Kamil Nowakowski, Uniwersytet Jagieloński
Piotr Białas, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
47.mgr DominikaNowicka dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Dominika Nowicka, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
48.mgr SylwiaPawłowska prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
2013
Afiliacje:
Sylwia Pawłowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Tomasz Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-21
49.mgr inż. ZuzannaPoniżnik dr hab. inż. Michał Basista
2010
Afiliacje:
Zuzanna Poniżnik, IPPT PAN
Michał Basista, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2010-06-24
 
Wyznaczenie Komisji 2010-06-24?
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2010-06-24
50.inż. BłażejPopławski dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2016
Afiliacje:
Błażej Popławski, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
51.inż. MariaStaszczak dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
2013
Afiliacje:
Maria Staszczak, IPPT PAN
Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
52.mgr inż. WitoldSzabelak prof. dr hab. Wojciech Nasalski
2008
Afiliacje:
Witold Szabelak, IPPT PAN
Wojciech Nasalski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2008-11-27
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2008-11-27
53.mgr inż. MagdalenaSzmajduch dr hab. Joanna Kołodziej
2016
Afiliacje:
Magdalena Szmajduch, Politechnika Krakowska
Joanna Kołodziej, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2016-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
54.mgr inż. IwonaŚwiderska prof. dr hab. Ewa Grabska
2015
Afiliacje:
Iwona Świderska, Uniwersytet Jagieloński
Ewa Grabska, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2015-12-04
 
Wyznaczenie Komisji 2015-12-04
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-12-04
55.mgr EwaTomaszewska dr hab. inż. Mieczysław Cieszko
2014
Afiliacje:
Ewa Tomaszewska, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mieczysław Cieszko, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
56.mgr ChrisTrombley prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
2015
Afiliacje:
Chris Trombley, IPPT PAN
Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
57.mgr inż. MaciejWasilewski prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
2015
Afiliacje:
Maciej Wasilewski, IPPT PAN
Czesław Bajer, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
58.mgr inż. KrzysztofWawrzyk dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
2013
Afiliacje:
Krzysztof Wawrzyk, IPPT PAN
Piotr Kowalczyk, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
59.mgr inż. MichałWichrowski prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
2014
Afiliacje:
Michał Wichrowski, IPPT PAN
Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
60.mgr DawidWitkowski prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
2014
Afiliacje:
Dawid Witkowski, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mariusz Kaczmarek, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
61.mgr inż. HubertWójtowicz dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2015
Afiliacje:
Hubert Wójtowicz, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
62.mgr AnetaWróblewska prof. dr hab. Vasyl Ustymenko
2012
Afiliacje:
Aneta Wróblewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Vasyl Ustymenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Postępy odnotowane od: 2012-05-31
 
Wyznaczenie Komisji 2012-05-31
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-06-28
63.mgr OskarWyszyński Roman Płaneta
2016
Afiliacje:
Oskar Wyszyński, Uniwersytet Jagieloński
Roman Płaneta, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2016-06-30
 
Wyznaczenie Komisji 2016-06-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-30
64.mgr inż. DamianZaremba prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
2016
Afiliacje:
Damian Zaremba, IPPT PAN
Tomasz Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
65.mgr inż. TomaszZawistowski prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
2012
Afiliacje:
Tomasz Zawistowski, Centrum Badań Kosmicznych PAN
Michał Kleiber, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-03-29
 
Wyznaczenie Komisji 2012-03-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-05-31
66.mgr inż. ArkadiuszZychewicz prof. dr hab. inż. Adam Borkowski
2010
Afiliacje:
Arkadiusz Zychewicz, IPPT PAN
Adam Borkowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2010-06-24
 
Wyznaczenie Komisji 2010-06-24?
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2010-06-24
67.mgr FilipŻegleń dr hab. inż. Sergiy Fialko
2014
Afiliacje:
Filip Żegleń, Uniwersytet Jagieloński
Sergiy Fialko, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016