Program wykładów i seminaria


REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2015/2016
No. Subjects
Lecturer
Total number of hours ECTS Place and date PDF
A B C D
1 Scalar wave processing in sonic systems (w).
Assoc. Prof. Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
32 30 5 2 Tuesday, 1000-1200
V fl.
2 Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 40 10 3 Tuesday, 1000-1200
IV fl.
3 Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 40 15 4 Wednesday, 0900-1100
III fl.
4 Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
15 Wednesday, 1100-1200
III fl.
5 Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, Ph.D.
30 Thursday, 1230-1400
V fl.
A - lectures B - exercises C - self-teaching D - consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2015/2016
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2014/2015
No. Subjects
Lecturer
Total number of hours ECTS Place and date PDF
A B C D
1 Scalar wave processing in sonic systems (w).
Assoc. Prof. Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
32 30 5 2 Wednesday, 1000-1200
V fl.
2 Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (w).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 15 40 15 4 Thursday, 0900-1100
III fl.
3 Podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ćw).
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Thursday, 1100-1200
III fl.
4 Wybrane zagadnienia matematyki (ćw).
Barbara Gołubowska, Ph.D.
Friday, 1230-1400
V fl.
A - lectures B - exercises C - self-teaching D - consultations
REALIZED LECTURES AND EXERCISES, 2013/2014
No. Subjects
Lecturer
Total number of hours ECTS Place and date PDF
A B C D
1 Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 40 15 3 Tuesday, 1000-1200
V fl.
2 Introduction to Scalar Wave Processing in Sonic Systems
Assoc. Prof. Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
28 30 5 2 Tuesday, 1200-1300
V fl.
3 Fundamentals of Tensor Calculus
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 15 40 15 4 Wednesday, 0900-1100
III fl.
4 Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, Ph.D., Eng.
8 8 15 20 2 Wednesday, 1300-1500
IV fl.
5 Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Wednesday, 1100-1200
III fl.
6 Differential Equations in Natural Sciences
Assoc. Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
30 15 10 2 Thursday, 1100-1300
V fl.
7 Basic Mathematics in Engineering Science (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
Friday, 1330-1500
V fl.
A - lectures B - exercises C - self-teaching D - consultations
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2013/2014

Plan wykładów w semestrze wiosenno-letnim 2012/2013
Plan wykładów w semestrze jesienno-zimowym 2012/2013
PERMANENT TEACHING OFFER
No. Subjects
Lecturer
Total number of hours ECTS PDF
A B C D
1 Atomistic-continuum Modelling of Defects in Crystal Structures
Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
20 20 60 30 5
2 Basic mathematics in engineering science
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
60 60 90 30 8
3 Contact Mechanics
Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 40 10 3
4 Differential Equations in Natural Sciences
Assoc. Prof. Bogdan Kaźmierczak, Ph.D., Dr. Habil.
30 15 10 2
5 Elements of mathematical statistics by the use of programming language R
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
30 30 45 15 4
6 Experimental Investigation of Shape Memory Materials
Assoc. Prof. Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
20 5 40 10 3
7 Fundamentals and Application of Tensor Calculus in Continuum Mechanics (exerc.)
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
8 Fundamentals of Vibration Theory for Discrete and Continuous Systems
Assoc. Prof. Tomasz Szolc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 60 15 4
9 Introduction to Measurement Techniques in Structural Mechanics
Grzegorz Mikułowski, Ph.D., Eng.
8 8 15 20 2
10 Introduction to Modelling of Multiphysics Problems
Tomasz Zieliński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 4 45 15 3
11 Introduction to Quantum Methods in the Physical Sciences
Toby Young, Ph.D.
20 60 20 4
12 Introduction via Applications to Calculations Using High Performance Computers
Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 8 60 15 4
13 Mechanics of Continuum
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 15 40 15 4
14 Microhydrodynamics
Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, Ph.D., Dr. Habil.
30 60 15 4
15 Numerical Methods in Mechanics
Prof. Czesław Bajer, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 15 10 2
16 Optical Waves at Nano-photonic Planar Structures
Prof. Wojciech Nasalski, Ph.D., Dr. Habil.
60 8 90 20 6
17 Partial differential equations of mathematical physics
Wasyl Kowalczuk, Ph.D., Dr. Habil.
30 30 45 15 4
18 Podstawy architektury i programowania mikrokontrolerówARM CORTEX-M3/M4
Marcin Lewandowski, Ph.D.
12 12 25 3 2
19 Programming, Numerics and Optimization
Łukasz Jankowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 40 15 3
20 Scalar wave processing in sonic systems (w).
Assoc. Prof. Janusz Wójcik, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
32 30 5 2
21 Ultrasound in Medicine
Prof. Andrzej Nowicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
30 6 80 20 5
A - lectures B - exercises C - self-teaching D - consultations
Propozycja wykładów (broszura informacyjna 2013)
Kurs "Python - narzędzie dla każdego naukowca"
Wykład nt. równoległego solwera układów równań rozproszonych - dr Eligiusz Postek
Filozofia i Metodologia Nauki
Lista seminariów w roku akademickim 2013/2014
Plan godzinowy seminariów w roku akademickim 2013/2014