Struktura Organizacyjna IPPT PAN (PDF)

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
członek koresp. PAN

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 w. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. Janusz Szczepański

Sekretariat: Aneta Ciesielska
tel.: +48 22 828 53 73, +48 22 826 12 81 w. 114
pok.: 624

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 w. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. inwestycji
mgr Andrzej Krawczyk

tel. +48 22 826 65 08, +48 22 826 12 81 w. 295
pok.: 613

Główna księgowa
mgr Anna Leśnicka

tel. +48 22 826 98 13, +48 22 826 12 81 w. 118
pok.: 625

Główne jednostki badawcze:

Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Zakład Mechaniki Materiałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
członek koresp. PAN

Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych
kierownik: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN

Zakład Technologii Inteligentnych
kierownik: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur
kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Zakład Ultradźwięków
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz


Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych
kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice (CePT)
kierownik: dr inż. Sławomir Błoński

Centrum Badań Biomedycznych
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych
kierownik: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT PAN

Centrum Technologii Inteligentnych
kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

Rada Naukowa
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
członek koresp. PAN

kierownik Sekretariatu: Luiza Sykłowska
e-mail: radanauk
tel.: +48 22 826 54 73, +48 22 826 12 81 w. 115
pok.: 129

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

Rzecznik Dyscyplinarny
dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Dyrektor: dr inż. Zygmunt Krasiński

e-mail: zygmunt.krasinski
tel.: +48-22-828-74-78, +48-22-828-74-83 w. 211

Studium Doktoranckie
kierownik: dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN

e-mail: tszolc
tel. (sekretariat): +48 22 826 12 81 w. 219
pok. (sekretariat): 524

Dział Sieci Komputerowej
kierownik: mgr inż. Mikołaj Dybko

e-mail: mdybko
tel.: +48 22 826 12 81 w. 277
pok.: 132

Centrum Technologii
dr inż. Andrzej Siemaszko

e-mail: asiemasz
tel.: +48 22 826 12 81 w. 102
pok.: 612

Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologii
kierownik: mgr Magdalena Wolska

e-mail: mwolska
tel.: +48 22 826 12 81 w. 153
pok.: 429

Biblioteka
kierownik: dr Bogusława Lewandowska-Gruszka

e-mail: library
tel.: +48 22 826 74 10
pok.: 45

Dział Wydawnictw
kierownik: mgr Bogusław Lempkowski

e-mail: blemp
tel.: +48 22 826 60 22, +48 22 826 12 81 w. 208
pok.: 127

Dział Współpracy z Zagranicą
kierownik: Joanna Małachowska-Tymkiewicz

e-mail: jmalat
tel.: +48 22 826 65 93, +48 22 826 12 81 w. 142
pok.: 621

Dział Spraw Pracowniczych
kierownik: mgr Agnieszka Milczarek

e-mail: kadry
tel.: +48 22 826 98 23, +48 22 826 12 81 w. 123
pok.: 620

Dział Księgowości
kierownik: mgr Emilia Lankiewicz

e-mail: elankiew
tel.: +48 22 826 98 02, +48 22 826 12 81 w. 119
pok.: 625

Dział Zarządzania i Koordynacji Badań Naukowych
kierownik: mgr Monika Milewska

e-mail: mmile
tel.: +48 22 826 25 22, +48 22 826 12 81 w. 299
pok.: 125

Centrum Usług Laboratoryjnych
kierownik: Łukasz Cichacki

e-mail: lcichac
tel.: +48 22 826 12 81 w. 246/444
pok.: -13

Dział Administracyjno-Techniczny
kierownik: Marek Wieczoryński

e-mail: mwiecz
tel.: +48 22 826 12 81 w. 104
pok.: 29