Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Arkadiusz Gradys 171 334 argrad
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny 425 338 dkolbuk
dr inż. Tomasz Kowalczyk 423 328 tkowalcz
mgr inż. Angelika Zaszczyńska 171 334 azasz
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Olga Cegielska 211 343 ocegiels
mgr inż. Katarzyna Czarnecka 400 335 kczarne
mgr inż. Oliwia Jeznach 425 338 okalw
mgr inż. Beata Niemczyk 171 334 bniem
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Piotr Denis 211 343 pdenis
mgr inż. Judyta Dulnik 211 343 jdulnik
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska 425 338 ourbanek