Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Wpływ parametrów materiałowych na strukturę i właściwości wstrzykiwalnych żeli hybrydowych do regeneracji tkanki chrzęstnej prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
mgr inż. Jeznach Oliwia
doktorant
pokój 338, tel.425
okalw
2 Wpływ parametrów materiałowych na strukturę i funkcjonalność in vivo wstrzykiwalnych żeli hybrydowych napełnianych nanowłóknami do regeneracji tkanki nerwowej ośrodkowego układu nerwowego prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
mgr inż. Niemczyk Beata
doktorant
pokój 334, tel.171
bniem

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
2 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk
3 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Sajkiewicz Paweł
pokój 334, tel.171
psajk