Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Wpływ parametrów materiałowych na strukturę i funkcjonalność in vivo wstrzykiwalnych żeli hybrydowych napełnianych nanowłóknami do regeneracji tkanki nerwowej ośrodkowego układu nerwowego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Beata Niemczyk
doktorant
pok. 334, tel. 171
bniem
2 Wpływ parametrów materiałowych na strukturę i właściwości wstrzykiwalnych żeli hybrydowych do regeneracji tkanki chrzęstnej prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Oliwia Jeznach
doktorant
pok. 338, tel. 425
okalw

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
2 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
3 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk