Aparatura:

lp Nazwa Rok prod Pokój Kontakt
1. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 mgr inż. Dulnik Judyta
(022) 8261281 w.211
jdulnik
2. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 mgr inż. Denis Piotr
(022) 8261281 w.211
pdenis
3. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 dr inż. Gradys Arkadiusz
(022) 8261281 w.171
argrad
4. Przetwornik obrazu rtg z wyposażeniem 1991 344 dr inż. Gradys Arkadiusz
(022) 8261281 w.171
argrad