Aparatura:

lp Nazwa Rok prod Pokój Kontakt
1. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 mgr inż. Judyta Dulnik
(022) 8261281 w.211
jdulnik
2. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 mgr inż. Piotr Denis
(022) 8261281 w.211
pdenis
3. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 dr inż. Arkadiusz Gradys
(022) 8261281 w.171
argrad