Strona domowa Zakładu
Kierownik:
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
tel.: +48 22 826 12 81 w. 409
pokój: 325
e-mail: tlipnia
z-ca Kierownika:
prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski
tel.: +48 22 826 98 03; +48 22 826 12 81 w. 422
pokój: 227
e-mail: tkowale
Sekretariat:
Agnieszka Ponarska
tel.: +48 22 826 98 03; +48 22 826 12 81 w. 228
pokój: 329
e-mail: aponar
Zakład składa się z dwóch pracowni:
Modelowania w Biologii i Medycynie (prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPT PAN)
Fizyki Płynów Złożonych (prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN)
oraz laboratorium
Bio i Mikro-przepływów (dr inż. Sławomir Błoński)