Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Tomasz Kowalewski 422 227 tkowale
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki 409 325 tlipnia
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska 227 323 mekiel
dr hab. Bogdan Kaźmierczak 450 310 bkazmier
prof. dr hab. Janusz Szczepański 449 324 jszczepa
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr Maciej Czerkies 326 221 mczerkie
dr Joanna Jaruszewicz-Błońska 411 326 jjarusz
mgr Marek Kochańczyk 161 311 mkochan
dr Michał Komorowski 449 324 mkomor
dr hab. Piotr Korczyk 413 312 pkor
dr Zbigniew Korwek 326 221 zkorwek
dr inż. Paweł Nakielski 423 328 pnakiel
dr inż. Izabela Piechocka 423 328 ipiech
dr Filippo Pierini 423 328 fpierini
dr inż. Agnieszka Pręgowska 417 442 aprego
dr inż. Wiktor Prus 448 321 wprus
dr Agnieszka Słowicka 421 322 aslowick
mgr inż. Krzysztof Zembrzycki 448 321 kzem
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Paramita Chatterjee 330 320 pchatter
mgr Marcin Jakubiak mjakub
mgr inż. Karol Nienałtowski 468 309 knien
mgr Chris Trombley 446 327 ctromble
mgr inż. Damian Zaremba 330 320 dzaremba
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Sławomir Białecki 448, 450 321 sbialeck
dr inż. Sławomir Błoński 413 312 sblonski
mgr Marek Bukowicki 446 327 mbuk
dr Magdalena Gruziel 421 322 mgruziel
dr Beata Hat-Plewińska 411 326 bhat
mgr Paweł Kocieniewski 411 326 pkocien
mgr inż. Sylwia Pawłowska 330 320 spaw
dr Karolina Zakrzewska 468 309 kzakrzew
dr Paweł Żuk 421 322 pzuk
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński 450 310 zperadz
dr hab. inż. Stanisław Tokarzewski 227 323 stokarz
dr hab. Zbigniew Walenta 446 327 zwalenta