Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Burczyński Tadeusz 112 610 tburczynski
prof. dr hab. inż. Dłużewski Paweł 184 424 pdluzew
prof. dr hab. inż. Kleiber Michał 259 425 mkleiber
prof. dr hab. inż. Wiśniewski Krzysztof 328 410 kwisn
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Kowalczyk Piotr 257 421 pkowalcz
prof. dr hab. inż. Rojek Jerzy 147 423 jrojek
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
mgr inż. Lumelskyj Dmytro 289 413 dlumelsk
dr inż. Nosewicz Szymon 289 413 snosew
dr Young Toby 144 418 tyoung
Doktoranci telefon pokój e-mail
inż. Jarosik Piotr pjarosik
mgr inż. Madan Nikhil 412 422 nmadan
mgr inż. Marijnissen Michał 412 422 mmarijn
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Jurczak Grzegorz 144 418 gjurcz
dr inż. Maździarz Marcin 321 417 mmazdz
dr hab. inż. Postek Eligiusz 131 412 epostek
dr inż. Tauzowski Piotr 420 414 ptauzow
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Doliński Krzysztof 216 119 kdolin
prof. dr hab. inż. Gutkowski Witold 192 419 wgutkow
prof. dr hab. inż. Janas Marek 289 413 mjanas
prof. dr hab. inż. Jendo Stefan 192 419 sjendo
prof. dr hab. inż. Nieniewski Mariusz 321 417 mnieniew
prof. dr hab. inż. Sosnowski Włodzimierz wsosn