Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Metoda Elementów Skończonych prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
pok. 410, tel. 328
kwisn
mgr inż. Paweł Jarzębski
doktorant
pok. 409, tel. 183
pjarz
2 Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
mgr inż. Dmytro Lumelskyj
asystent
pok. 413, tel. 289
dlumelsk
3 prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
mgr inż. Michał Marijnissen
doktorant
pok. 422, tel. 412
mmarijn
4 prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
mgr Nikhil Madan
doktorant
pok. 422, tel. 412
nmadan

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Eligiusz Postek
pok. 412, tel. 131
epostek
2 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
3 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
4 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
5 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew