Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki 239 330 mglinic
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski 205 036 zkowalew
prof. dr hab. Zygmunt Szymański 231 33 zszym
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska 369 039 epiecz
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski 163 532 zranach
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska 236/235 030/034 jchrzan
dr inż. Mariusz Dąbrowski 310 331/345/-9 mdabrow
dr hab. Jacek Hoffman 236/235 030/034 jhoffman
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka 310 331/345/-9 djozwiak
dr Marcin Lewandowski 407 539 mlew
dr hab. inż. Tomasz Mościcki 236/235 030/034 tmosc
dr hab. inż. Joanna Radziejewska 347 029 jradz
dr hab. Przemysław Ranachowski 254 533 pranach
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Damian Cacko dcacko
mgr inż. Karol Golasiński 366 040 kgolasin
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Aneta Antolik 207 333 aantolik
Andrzej Chojnacki 402 535
mgr inż. Tomasz Dębowski 163 532 tdebow
mgr inż. Kinga Dziedzic 323 345 kdzie
mgr inż. Karolina Gibas 207 333 kgibas
Erwin Grzebielichowski 340 -10 egrzeb
mgr inż. Paweł Grzywna 431/286 534 pgrzywna
mgr inż. Tomasz Katz 242 536 tkatz
mgr inż. Mateusz Kopeć 408 037 mkopec
Jan Kraskowski 402/286 535 jkraskow
dr inż. Dominik Kukla 262/286 035 dkukla
mgr inż. Tomasz Libura 347 029 tlibura
dr Sławomir Mackiewicz 248 537 smackiew
inż. Artur Myczka 286 535/-7 amyczka
inż. Jakub Rozbicki 404 529 jrozb
inż. Hanna Słomińska 236 034 hslom
Maciej Sobczak 207/470 333/345/-9 msobczak
inż. Maria Staszczak 408 037 mstasz
mgr Tomasz Steifer 462 538 tsteifer
dr Aneta Ustrzycka 408 037 austrzyc
inż. Mateusz Walczak 404 529 mwalczak
dr inż. Jacek Widłaszewski 320 032 jwidl
mgr inż. Beata Witek 404 529 bwitek
inż. Mirosław Wyszkowski 431/340/286 534/-10 mwyszkow
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Andrzej Brandt 217 332 abrandt
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich 262 035 ldietr
dr hab. Maria Marks 310 331/345 mmarks
prof. dr hab. inż. Józef Miastkowski
dr hab. Feliks Rejmund 254 533 freymund