Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
mgr inż. Karol Golasiński
doktorant
pok. 040, tel. 366
kgolasin
2 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii dr Marcin Lewandowski
pok. 539, tel. 407
mlew
mgr inż. Damian Zaremba
doktorant
pok. 311, tel. 161
dzaremba
3 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
inż. Maria Staszczak
specjalista
pok. 037, tel. 408
mstasz

DW Anything module for Joomla!

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
3 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
4 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
5 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic

DW Anything module for Joomla!