Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Fale i oscylacje wapnia w komórce dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
mgr inż. Białecki Sławomir
specjalista
pokój 321, tel.448
sbialeck
2 Ruchliwość mikroobiektów w środowisku wodnym prof. dr hab. Ekiel-Jeżewska Maria
pokój 323, tel.227
mekiel
mgr Bukowicki Marek
doktorant
pokój 327, tel.446
mbuk
3 Matematyczna i numeryczna analiza formowania sie wzorców przestrzennych w trakcie morfogenezy dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
mgr Chatterjee Paramita
doktorant
pokój 320, tel.330
pchatter
4 Dynamics of cytokine signalling in the JAK-STAT pathway dr Komorowski Michał
pokój 311, tel.161
mkomor
mgr Głów Edyta
doktorant
pokój 309, tel.468
eglow
5 Statistical methods to study information processing in biochemical systems dr Komorowski Michał
pokój 311, tel.161
mkomor
mgr Jetka Tomasz
doktorant
pokój 309, tel.468
tjetka
6 Kinetics of biochemical reactions on the plasma membrane analyzed by stochastic simulations of heterogeneous systems prof. dr hab. Lipniacki Tomasz
pokój 325, tel.409
tlipnia
mgr Kochańczyk Marek
asystent
pokój 311, tel.161
mkochan
7 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 prof. dr hab. Lipniacki Tomasz
pokój 325, tel.409
tlipnia
mgr Kocieniewski Paweł
starszy programista
pokój 326, tel.411
pkocien
8 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
mgr Nowicka Dominika
doktorant
pokój 310, tel.450
dnowicka
9 Dynamics of nano objects suspended in liquids: experimental analysis prof. dr hab. Kowalewski Tomasz
pokój 227, tel.422
tkowale
mgr Pawłowska Sylwia
doktorant
pokój 320, tel.330
spaw
10 Dynamics of microparticles in fluids prof. dr hab. Ekiel-Jeżewska Maria
pokój 323, tel.227
mekiel
mgr Trombley Chris
doktorant
pokój 327, tel.446
ctromble

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
2 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
3 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek dr hab. Kaźmierczak Bogdan
pokój 310, tel.450
bkazmier
4 Mikrohydrodynamika miękkiej materii prof. dr hab. Ekiel-Jeżewska Maria
pokój 323, tel.227
mekiel
5 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Lipniacki Tomasz
pokój 325, tel.409
tlipnia