Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Metoda Elementów Skończonych prof. dr hab. inż. Wiśniewski Krzysztof
pokój 410, tel.328
kwisn
mgr inż. Jarzębski Paweł
doktorant
pokój 409, tel.183
pjarz
2 Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
mgr inż. Lumelskyj Dmytro
asystent
pokój 413, tel.289
dlumelsk
3 dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
mgr inż. Madan Nikhil
doktorant
pokój 422, tel.412
nmadan
4 dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
mgr inż. Marijnissen Michał
doktorant
pokój 422, tel.412
mmarijn
5 Metody numeryczne w sprzężonych, wieloskalowych zagadnieniach mechaniki konstrukcji dr hab. inż. Kowalczyk Piotr
pokój 421, tel.257
pkowalcz
mgr inż. Wawrzyk Krzysztof
doktorant
pokój 409, tel.183
kwawrzyk
6 Modelowanie matematyczne układu ruchu człowieka dr hab. inż. Kowalczyk Piotr
pokój 421, tel.257
pkowalcz
mgr inż. Wiśniewski Piotr
doktorant
pokój 420, tel.410
pwisn

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Postek Eligiusz
pokój 412, tel.131
epostek
2 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
3 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania dr hab. inż. Rojek Jerzy
pokój 423, tel.147
jrojek
4 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Dłużewski Paweł
pokój 424, tel.184
pdluzew
5 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Dłużewski Paweł
pokój 424, tel.184
pdluzew