Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Petryk Henryk 138 137 hpetryk
prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław 338 135 sstupkie
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Basista Michał 212 143 mbasista
dr hab. inż. Kowalczyk-Gajewska Katarzyna 435 141 kkowalcz
dr hab. inż. Kucharski Stanisław 141/464/465/466 229/232/235/-21 skuchar
dr hab. inż. Pietrzak Katarzyna 456 144 kpietrzak
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Jarząbek Dariusz 434 231 djarz
dr inż. Krajewski Marcin 456 144 mkraj
dr inż. Kursa Michał 304 134 mkursa
dr Levintant-Zayonts Neonila 261 230 neonila
mgr inż. Ryś Maciej 418 142 mrys
dr inż. Sadowski Przemysław 453 140 psad
dr inż. Witecka Agnieszka 418 142 awitecka
dr inż. Żywczyk Łukasz 401 236 lzywczyk
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Lewandowski Maciej 453 140 maclewan
mgr inż. Majewski Michał 435 141 mmajew
mgr Musiał Sandra smusial
mgr inż. Wichrowski Michał 436 138 mwichro
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Bochenek Kamil 438 145 kboch
Czubacka Urszula 204 133 uczubac
dr inż. Frydrych Karol 436 138 kfryd
dr inż. Hołobut Paweł 195 109 pholob
dr Lengiewicz Jakub 304 134 jleng
mgr inż. Maj Justyna 438 145 jjakubow
dr inż. Maj Michał 177 223 mimaj
dr inż. Nowak Marcin 401 236 nowakm
mgr inż. Poniżnik Zuzanna 437 146 zponizni
dr inż. Starzyński Grzegorz 261 230 gstarz
Urbański Leszek 405 217 lurban
dr inż. Węglewski Witold 437 146 wweglew
Woźniacka Stefania 141 231 stewoz
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Mróz Zenon 139 136 zmroz
prof. dr hab. inż. Oliferuk Wiera 177 223 wolif