Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Mikromechanika materiałów o wysokiej wytrzymałości właściwej w zakresie dużych deformacji niesprężystych dr hab. inż. Kowalczyk-Gajewska Katarzyna
pokój 141, tel.435
kkowalcz
mgr inż. Frydrych Karol
doktorant
pokój 138, tel.436
kfryd
2 Opracowanie technologii wytwarzania infiltrowanych kompozytów gradientowych ceramiczno-metalowych dla zastosowań w przemyśle samochodowym dr hab. inż. Basista Michał
pokój 143, tel.212
mbasista
mgr inż. Jakubowska Justyna
doktorant
pokój 145, tel.438
jjakubow
3 Modelowanie efektów skali w zagadnieniach plastyczności kryształów prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
mgr inż. Lewandowski Maciej
doktorant
pokój 140, tel.453
maclewan
4 Skalowalne metody obliczeniowe dla zagadnień oddziaływania płyn-ciało stałe prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
mgr inż. Wichrowski Michał
doktorant
pokój 138, tel.436
mwichro

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
2 Wieloskalowe modelowanie oddziaływań kontaktowych prof. dr hab. inż. Stupkiewicz Stanisław
pokój 135, tel.338
sstupkie
3 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Kowalczyk-Gajewska Katarzyna
pokój 141, tel.435
kkowalcz
4 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Kucharski Stanisław
pokój 229/232/235/-21, tel.141/464/465/466
skuchar