Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer 265 435 cbajer
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc 355 430 holnicki
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Łukasz Jankowski 428 432 ljank
dr hab. inż. Mirosław Meissner 317 124 mmeissn
dr hab. inż. Tomasz Szolc 319 436 tszolc
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Janusz Będkowski 429 438 jbedkows
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz 265 435 bdynie
dr inż. Cezary Graczykowski 432 440 cgraczyk
dr Dominik Pisarski 168 411 dpisar
dr Jacek Szklarski 221 439 jszklar
dr Tomasz Szmidt 267 437 tszmidt
dr inż. Maciej Zawidzki 221 449 mzawidzk
dr hab. inż. Tomasz Zieliński 241 443 tzielins
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski 345 441 aziolk
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Rami Faraj 432 440 rfaraj
mgr Krzysztof Fedor 168 411 kfedor
mgr inż. Michał Gawlicki 428 432 mgawlic
mgr Maja Gębik-Wrona mgebik
mgr Sylwester Kostro skostro
mgr Maciej Michajłow 319 436 mmich
mgr Kamil Opiela kopiela
mgr inż. Mariusz Ostrowski 192 419 mostr
inż. Błażej Popławski 168 411 bpop
mgr Michał Rak
mgr inż. Maciej Wasilewski 267 437 mwasil
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Bartłomiej Błachowski 192 419 bblach
Jan Całka 343 jcalka
dr inż. Krzysztof Kaźmierczak 168 411 kkazmier
dr inż. Robert Konowrocki 319 436 rkonow
dr inż. Grzegorz Mikułowski 428 432 gmikulow
dr Anita Orłowska 432 440 aorlow
dr inż. Piotr Pawłowski 197 444 ppawl
dr inż. Grzegorz Suwała 417 442 gsuwala
dr inż. Andrzej Świercz 103 431 aswiercz
dr inż. Rafał Wiszowaty 168 411 rwisz
dr hab. inż. Zbigniew Wołejsza 197 444 zwolej
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Roman Bogacz 313 434 rbogacz
prof. dr hab. inż. Adam Borkowski 313 434
dr hab. inż. Janusz Grzędziński 345 441 jgrzedz
prof. dr hab. Elżbieta Kossecka 441 608 ekossec