Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Bajer Czesław 265 435 cbajer
prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan 355 430 holnicki
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. inż. Jankowski Łukasz 428 432 ljank
dr hab. inż. Meissner Mirosław 317 124 mmeissn
dr hab. inż. Szolc Tomasz 319 436 tszolc
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Będkowski Janusz 429 438 jbedkows
dr hab. inż. Dyniewicz Bartłomiej 265 435 bdynie
dr inż. Graczykowski Cezary 432 440 cgraczyk
dr Pisarski Dominik 168 411 dpisar
dr Szklarski Jacek 221 439 jszklar
dr Szmidt Tomasz 267 437 tszmidt
dr inż. Zawidzki Maciej 221 449 mzawidzk
dr hab. inż. Zieliński Tomasz 241 443 tzielins
dr hab. inż. Ziółkowski Andrzej 345 441 aziolk
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Faraj Rami 432 440 rfaraj
mgr Fedor Krzysztof 168 411 kfedor
mgr inż. Gawlicki Michał 428 432 mgawlic
mgr Gębik-Wrona Maja mgebik
mgr Kostro Sylwester skostro
mgr Michajłow Maciej 319 436 mmich
mgr Opiela Kamil kopiela
mgr inż. Ostrowski Mariusz 192 419 mostr
inż. Popławski Błażej 168 411 bpop
mgr Rak Michał
mgr inż. Wasilewski Maciej 267 437 mwasil
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Błachowski Bartłomiej 192 419 bblach
Całka Jan 343 jcalka
dr inż. Kaźmierczak Krzysztof 168 411 kkazmier
dr inż. Konowrocki Robert 319 436 rkonow
dr inż. Mikułowski Grzegorz 428 432 gmikulow
dr Orłowska Anita 432 440 aorlow
dr inż. Pawłowski Piotr 197 444 ppawl
dr inż. Suwała Grzegorz 417 442 gsuwala
dr inż. Świercz Andrzej 103 431 aswiercz
dr inż. Wiszowaty Rafał 168 411 rwisz
dr hab. inż. Wołejsza Zbigniew 197 444 zwolej
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Bogacz Roman 313 434 rbogacz
prof. dr hab. inż. Borkowski Adam 313 434
dr hab. inż. Grzędziński Janusz 345 441 jgrzedz
prof. dr hab. Kossecka Elżbieta 441 608 ekossec