Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 prof. dr hab. inż. Holnicki-Szulc Jan
pokój 430, tel.355
holnicki
mgr inż. Faraj Rami
doktorant
pokój 440, tel.432
rfaraj
2 dr hab. inż. Jankowski Łukasz
pokój 432, tel.428
ljank
mgr inż. Gawlicki Michał
doktorant
pokój 432, tel.428
mgawlic
3 Badanie sprzężeń elektro-mechanicznych w układach napędu maszyn i pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi dr hab. inż. Szolc Tomasz
pokój 436, tel.319
tszolc
mgr Michajłow Maciej
doktorant
pokój 436, tel.319
mmich
4 prof. dr hab. inż. Bajer Czesław
pokój 435, tel.265
cbajer
mgr inż. Wasilewski Maciej
doktorant
pokój 437, tel.267
mwasil

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Badania efektu lokalizacji modów własnych oraz jego wpływu na charakterystyki zaniku dźwięku w pomieszczeniach sprzężonych akustycznie dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
2 Komputerowy model obszaru zamkniętego z brzegiem o skończonej impedancji dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
3 Badania efektu niewykładniczego zaniku dźwięku w obiektach typu halowego o strukturze układu pomieszczeń sprzężonych dr hab. inż. Meissner Mirosław
pokój 124, tel.317
mmeissn
4 Półaktywne optymalne sterowanie drganiami konstrukcji poddanej obciążeniom ruchomym prof. dr hab. inż. Bajer Czesław
pokój 435, tel.265
cbajer
5 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych dr hab. inż. Szolc Tomasz
pokój 436, tel.319
tszolc
6 Acoustic waves in sound absorbing porous media dr hab. inż. Zieliński Tomasz
pokój 443, tel.241
tzielins