Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
2 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
3 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
4 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
5 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard
pokój 234, tel.210
rpecher
6 Oddziaływania światła z nano-meta-materiałami prof. dr hab. Nasalski Wojciech
pokój 337, tel.189
wnasal
7 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy
8 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy