Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
2 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii dr hab. Banach Zbigniew
pokój 115, tel.175
zbanach
3 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
4 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Larecki Wiesław
pokój 115, tel.175
wlarecki
5 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard
pokój 234, tel.210
rpecher
6 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych dr hab. inż. Nowak Zdzisław
pokój 238, tel.454
znowak
7 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia dr hab. inż. Nowak Zdzisław
pokój 238, tel.454
znowak
8 Oddziaływania światła z nano-meta-materiałami prof. dr hab. Nasalski Wojciech
pokój 337, tel.189
wnasal
9 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy
10 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych dr hab. inż. Kiełczyński Piotr
pokój 531, tel.416
pkielczy