Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Jarecki Leszek 209 335 ljarecki
prof. dr hab. Nasalski Wojciech 189 337 wnasal
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard 210 234 rpecher
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. Banach Zbigniew 175 115 zbanach
dr hab. inż. Kiełczyński Piotr 416 531 pkielczy
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr Jain Amrita 460 341 ajain
dr hab. Kowalczuk Wasyl 135 114 vkoval
dr hab. inż. Larecki Wiesław 175 115 wlarecki
dr hab. inż. Misztal-Faraj Beata 425/426 338 bfaraj
dr hab. inż. Nowak Zdzisław 454 238 znowak
dr inż. Roszkiewicz-Walczuk Agata 460 341 arosz
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Grigoryan Naira/strong> 460 341
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Balcerzak Andrzej 223 530 abalcerz
Dawidziuk Marek 260 233 mdawid
mgr inż. Dera Wojciech 107 237 wdera
inż. Dziekoński Cezary 107 237 cdziekon
mgr inż. Frąś Leszek 260 233 lfras
dr Gołubowska Barbara 430 117 bgolub
dr Martens Agnieszka 430 117 amartens
dr Rożko Ewa 433 116 erozko
mgr inż. Wieja Krzysztof 165/223 530 kwieja
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Lewandowski Józef jlewando
prof. dr hab. Sławianowski Jan 135 114 jslawian
dr hab. inż. Trzęsowski Andrzej 433 116 atrzes
dr Wojnar Ryszard 433 116 rwojnar
prof. dr hab. inż. Ziabicki Andrzej 209 335 aziab