Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Nowicki Andrzej 315 510 anowicki
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. Gambin Barbara 251 222 bgambin
dr hab. inż. Kujawska Tamara 178 519 tkujaw
prof. dr hab. Litniewski Jerzy 238 511 jlitn
dr hab. inż. Wójcik Janusz 253 512 jwojcik
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr Klimonda Ziemowit 314 522 zklim
dr inż. Piotrzkowska-Wróblewska Hanna 486 519 hpiotrzk
dr hab. inż. Tasinkiewicz Jurij 285 521 yurijtas
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Fura Łukasz lfura
mgr Korczak Ilona
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Byra Michał 414 509 mbyra
dr n. med. Dobruch-Sobczak Katarzyna 486 514 ksobczak
mgr inż. Karwat Piotr 314 522 pkarwat
dr Kruglenko Eleonora 414 509 ekrug
dr hab. Olszewski Robert rolsze
dr inż. Secomski Wojciech 172 520 wsecom
Strzałkowski Ryszard
dr inż. Trawiński Zbigniew 297 517 ztraw
dr Trots Ihor 285 521 igortr
Tymkiewicz Ryszard 172 520 rtym
dr Żołek Norbert 335 514 nzolek
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail