Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Charakteryzacja tkanek na podstawie ultradźwiękowych badań ich właciwości akustycznych w zależności od temperatury dr hab. inż. Tamara Kujawska
pok. 519, tel. 178
tkujaw
dr inż. Michał Byra
starszy specjalista
pok. 509, tel. 414
mbyra

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. dr hab. Barbara Gambin
pok. 222, tel. 251
bgambin
2 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
pok. 510, tel. 315
anowicki
3 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
4 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do oceny głębokości penetracji nowotworowych zmian skórnych i ograniczenia ilości biopsji prof. dr hab. Jerzy Litniewski
pok. 511, tel. 238
jlitn
5 Przetwarzanie fal skalarnych. Modelowanie numeryczne zjawisk i urządzeń (przyrządów) stosowanych w technologiach ultrasonograficznych dr hab. inż. Janusz Wójcik
pok. 512, tel. 253
jwojcik
6 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów dr hab. inż. Tamara Kujawska
pok. 519, tel. 178
tkujaw
7 3D/4D Ultrasonography dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz
pok. 521, tel. 285
yurijtas