Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Zespół Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej IPPT PAN świadczy usługi projektowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz konsultingu technologicznego dot. rozwiązań elektronicznych.
Specjalizujemy się w zaawansowanych systemach do akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz aparaturze ultradźwiękowej.
Posiadamy doświadczenie zarówno w opracowywaniu prototypów/demonstratorów, jak i rozwiązań gotowych do wdrożenia.

 

 

Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarowo-kontrolną oraz badawczą, a także urządzenia i wyposażenie do prototypowej produkcji elektronicznej. Ponadto posiadamy sprzęt do pomiarów i charakteryzacji przetworników ultradźwiękowych.

 

 

Technologie

Zespół LEP prowadzi prace B+R w zakresie zaawansowanych systemów elektronicznych i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Naszą główną specjalizacją są metody i systemy ultradźwiękowe w aplikacjach medycznych i przemysłowych.

Know-how i doświadczenie Zespołu obejmuje:

 • Systemy elektroniczne:

  • projektowanie, symulacja i uruchamianie złożonych, wielowarstwowych płyt drukowanych, ze szczególnym uwzględnieniem: szybkich interfejsów cyfrowych, i zagadnień integralności sygnałów oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
  • projektowanie, symulacja i uruchamianie złożonych programowalnych układów logicznych FPGA;
  • projektowanie i certyfikacja wyrobów medycznych.
 • Oprogramowanie:

  • systemów wbudowanych – mikrokontrolery, procesory CPU/DSP/GPU;
  • oprogramowanie systemowe, biblioteki, interfejsy graficzne (C/C++/C#, Java, Python, Matlab);
  • implementacja algorytmów na architekturach równoległych;
  • oprogramowanie procesorów GPU,
  • specjalizacja w algorytmach cyfrowego przetwarzania sygnałów, przetwarzanie wielokanałowe, analiza sygnałów oraz wizualizacja.

 

Tematyka badawcza

Zespół koncentruje na rozwoju metod i systemów do ultradźwiękowej diagnostyki medycznej oraz zastosowań ultradźwięków w przemysłowych badaniach nieniszczących. Opracowana w zespole Uniwersalna Platforma Ultradźwiękowa umożliwia szybkie testowanie i wdrażanie nowych metod obrazowania oraz oceny przepływu.

Laboratorium może zaoferować nie tylko realizację prac B+R w zakresie ultradźwięków, elektroniki i urządzeń medycznych, ale także opracowanie gotowych rozwiązań i dokumentacji wdrożeniowej.

 

Kontakt:

Dr Marcin Lewandowski
Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej w Pracowni Badań Nieniszczących,
Zakład Mechaniki Doświadczalnej, IPPT PAN
email:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023